This page contains a Flash digital edition of a book.
Krachten bundelen om risico’s in te perken en te beheersen


Een overzicht van alle assets is voor veel organisaties een cruciaal gegeven. Inzicht in de locatie en de kwaliteit van deze assets biedt mogelijkheden om risicomanagement te gaan toepassen. Dit is precies waar adviesbureau Traduco en IT-bedrijf Esri Nederland zich in een samenwerking op richten.


Tekst: Wilfred Hermans B


ij goed asset management zijn risicoanalyses van groot belang. Hiervoor zijn verschillende softwaretools beschikbaar, bijvoorbeeld AMprover®


. Marc Groote


Woortmann, managing consultant van Traduco, het bedrijf dat de tool ontwikkelt, legt uit wat Amprover®


doet. “In elke fase


van asset management is de innovatieve en veelzijdige tool te gebruiken - voor alle mogelijke disciplines die betrokken zijn. AMprover®


geeft inzicht in de diverse risicovraagstukken om


zo vast te stellen welke kosteneffectieve maatregelen het best aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen.”


De uitkomst van berekeningen bij risicomanagement kan op allerlei manieren weergegeven worden. Een kaart geeft echter een verrassende invalshoek. Hiervoor werkt Traduco samen met Esri Nederland. Groote Woortmann legt uit wat de kracht is van deze samenwerking: “Het maakt patronen en mogelijke verbanden inzichtelijk; is er op een bepaald gebied een ver- hoogd risico, of hebben bepaalde locaties invloed op elkaar?” Dit zorgt ervoor dat risico’s beter kunnen worden ingeperkt en beheerst.”


Integraal overzicht Concreet betekent dit wanneer bijvoorbeeld een asset-onder- deel van een areaal zwak is, er wellicht onderhoud nodig is en dat deze asset tijdelijk geen functie kan vervullen. Dat kan


vervolgens weer van invloed zijn op andere assets binnen het areaal die dan extra worden belast. Groote Woortmann: “Dit soort aspecten kun je goed op een kaart weergeven, waar- door je als asset-eigenaar een integraal overzicht krijgt van de risicogebieden. Op zo’n kaart zie je bijvoorbeeld in drie klik- ken de potentiële toename van het risico bij uitstel van onder- houd. Vervolgens is het aan de hand van de gedetailleerde kaartgegevens goed mogelijk een specifi ek besluit te maken hoe het beheer en onderhoud moet worden uitgevoerd.”


Om dit mogelijk te maken moest bestaande asset-informa- tie gekoppeld worden met geografische informatie. Frank de Zoeten, business developer bij Esri Nederland, vertelt hoe dit eruit ziet: “In AMprover®


is nu de kaart geïntegreerd


om de locaties van assets vast te leggen. Met de technolo- gie van het ArcGIS-platform is het eenvoudig om de kracht van de kaart in andere applicaties te integreren op ba- sis van webservices en technische ontwikkelinstrumen- ten: SDK’s en API’s. Zo krijgen de gebruikers van de tool een kaart te zien in het programma dat ze gewend zijn.”


Meer informatie:


www.esri.nl www.traduco.nl


Nr.1 - 2015 OTAR OTAR Nr.1 - 2015 25


Foto: Marcel Krijger


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54