This page contains a Flash digital edition of a book.
Terugblik Asfaltdag 2014


Nieuwe technologie heeft grote impact op asfaltbranche


Ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechnologie, nieuwe voorschriften en eisen qua duurzaamheid hebben grote impact op de asfaltbranche. Conclusie van de Asfaltdag 2014 was dan ook dat de wegenbouw voor een grote veranderopgave staat.


Tekst: Evert de Jong D


e afgelopen tien jaar hebben nieuwe technologieën veel im- pact gehad op de weg en de


manier waarop we daar gebruik van ma- ken. Denk aan cruise control, naviga- tiesystemen, automatisch inparkeren en systemen die ervoor zorgen dat het voertuig tussen de markering blijft. Die ontwikkelingen gaan in rap tempo ver- der.


Gespreide belasting In diverse landen zijn al proeven gedaan met voertuigen die als een trein zonder bestuurder over de weg rijden. Dit heeft volgens Sandra Erkens van TU Delft en Rijkswaterstaat grote gevolgen voor het


40 Nr.1 - 2015 OTAR


wegdek van de toekomst. Ze legt uit dat in de huidige situatie elk voertuig auto- noom rijdt. Iedere chauffeur bepaalt de afstand tot zijn voorganger en de snel- heid. “De positie in de breedte van de rijstrook varieert. Uit onderzoek blijkt dat niet iedereen op dezelfde plaats op de rijbaan rijdt. Daardoor wordt de be- lasting gespreid.” Erkens vertelt dat Rijkswaterstaat daar bij het ontwerp van wegverhardingen rekening mee houdt. Een smallere strook, bij dezelfde hoe- veelheid verkeer, leidt tot een zwaardere belasting en dus een dikkere wegcon- structie. “Als we auto’s krijgen die niet meer willekeurig positie kiezen, maar via sensoren netjes allemaal in het midden


gaan rijden, dan verdwijnt dat willekeu- rige aspect. Op zich zou je dan de stro- ken ook smaller kunnen maken, maar zolang er nog auto’s zijn zonder deze systemen is dat niet handig. Als die van sensoren voorziene auto’s nu eens ge- programmeerd worden om niet allemaal exact in hetzelfde spoor te rijden? Dan kun je ervoor zorgen dat je juist meer af- wisseling krijgt in opeen volgende auto’s en kan er zelfs een positief effect ont- staan.”


Automatische voertuiggeleiding kan vol- gens Erkens dus gevolgen hebben voor de weg zelf, maar dat hoeft niet. “Het is vooral een kwestie van vroegtijdig over


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54