This page contains a Flash digital edition of a book.
DON Bureau


DON Bureau verbindt met de middelen als de NEN2767 en iAMPro (Infrastructuur Assetmanagement Professionals) gelijkgestemde overheden met elkaar, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het ligt voor deze overheden voor de hand dat eenduidig gewerkt wordt om te zorgen voor uniformiteit. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd. DON Bureau heeft als medeontwikkelaar van onder ande- re iAMPro naast een ambassadeurs rol, ook de rol van in- termediair of verbinder.


Nieuwe ontwikkelingen In de ontstane fl ow van iAMPro wordt gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen zijn: een instrument om te be- palen wat de aandachtsgebieden binnen assetmanagement zijn voor een organisatie om te ontwikkelen en een E-learning module voor professionals.


Maturity check


De maturity check is een instrument om te bepalen wat de aandachtsgebieden zijn voor een publieke organisatie om te ontwikkelen binnen het domein van assetmanagement. Het geeft een delta (ontwikkelruimte) aan tussen een volledig functionerende assetmanagement organisatie en de huidige situatie van de organisatie. De resultaten van de 0-meting fun- geren als vertrekpunt om te bepalen hoe de organisatie kan veranderen om de ambitie te bereiken.


1


E-learning module Een andere nieuwe ontwikkeling is de E-learning module. Hierin staat kennis van de assetmanagement basisbegrippen centraal. Het blijkt dat binnen de overheden een omslag in het denken komt, namelijk het integraal denken. De inhoud van de module is laagdrempelig. Het gaat om het toegankelijk ma- ken en vereenvoudigen van assetmanagement-onderwerpen. Hiermee speelt de ontwikkelaar in op organisaties die in gaan stromen in het assetmanagement werkveld en kunnen profes-


24 Nr.1 - 2015 OTAR


Heeft u er al veel over gehoord, maar nog niet helemaal scherp waar het echt om draait? De CROW heeft een game ontwikkeld, waarbij in een dagdeel kennis wordt ge- maakt met de wereld van assetmanagement. Er zijn ver- schillende spelersvelden ontwikkeld voor zowel droge als natte cases. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met één van de schrijvers van dit artikel.


sionals op kennis ontwikkelen. In de loop van 2015 zal dit on- derdeel ter beschikking worden gesteld.


Meer informatie en aanmelden: www.iampro-portaal.nl


Kennis maken met assetmanagement


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54