This page contains a Flash digital edition of a book.
BEKIJK DE VACATUREBANK OP WWW.OTAR.NL


Damwanden en beschoeiingen


AGENDA


GWW Houtimport Bedrijfsweg 11 3411 NV Lopik Tel.: 0348-55 00 09 verkoop@gwwhoutimport.nl www.gwwhoutimport.nl


i.s.m. JobTec.nl & WaterJobForum


INFRA RELATIEDAGEN HARDENBERG 10, 11, 12 februari


Evenementenhal.nl/infrarelatiedagen


Damwanden en beschoeiingen


AQUA NEDERLAND VAKBEURS/RIOLERINGSVAKDAGEN 17 t/m 19 maart


Profextru Productie B.V. Postbus 122 7770 AC Hardenberg Tel.: +31 (0)523 654 011 info@profextru.nl www.prolock.nl


U treft de nationale water- en rioleringsbranche bij elkaar om kennis, technologie en managementvraagstukken uit te wisselen. Één van de belangrijke elementen van de vak- beurs is het inhoudelijke programma, aangeboden door Wa- tercoalitieNL, bestaande uit Aqua Nederland branchever- eniging, VLM en Water Alliance. www.evenementenhal.nl


Digitaal inmeten


BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFRASTRUCTUUR 18, 19 maart. Tijdens de 9e Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur wordt u volledig bijgepraat over de ver- schillende contractvormen, assetmanagement, instandhou- ding- en vervangingsvraagstukken kunstwerken. www.bouw-instituut.nl/infra


Geodirect B.V.


Rendementsweg 20E 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297-769101 info@geodirect.nl www.geodirect.nl


INNOVATIEVE MOBILITEITSCONCEPTEN 26 maart


Geluidsschermen


Zelfrijdende auto’s, de opkomst van big data, oplichtende wegen, handige app’s, het maximaal benutten van multi- modaal vervoer en andere nieuwe mobiliteitsconcepten; De techniek ontwikkelt zich en de behoefte van de klant veran- dert. Vervoer wordt geen middel, maar een slimme oplos- sing. En wat betekent dit voor u als ondernemer? Waar lig- gen kansen en belemmeringen voor de toekomst? www.mobiliteitscongres.nl


Redubel bv Postbus 529 3370 BA Hardinxveld-Giessendam Tel.: +31 (0)184 67 68 02 info@redubel.nl www.redubel.nl


WATERBOUWKUNDIG CONGRES ‘BOUWEN IN WATER’ KRIJGT VERVOLG IN 2016


Geokunststoffen


Bonar B.V. Postbus 9600 6800 TC Arnhem Tel: +31 85 744 1300 info@bonar.com www.bonar.com


Grondstabilisatie


Het waterbouwkundig congres ‘Bouwen in Water’ (met als locatie Deltapark Neeltje Jans) over de toekomst en herin- richting van het Scheldebekken was op 2 oktober jl. de ont- moetingsplaats voor grote internationale baggeraars, water- bouwers, ingenieursbureaus, overheid en havenschappen uit zowel Nederland als België. De 143 congressisten namen kennis van een vooruitstrevende toekomstvisie voor de Wes- terschelde, haar havens en industrieën. Vanwege het grens- overschrijdende karakter en het belang voor zowel de Neder- landse als Vlaamse Schelderegio krijgt het congres ‘Bouwen in Water’ begin 2016 een vervolg in Antwerpen en wordt dit mondiaal onder de aandacht gebracht. Meer informatie treft u op de website van ESC GOES, www.escgoes.nl, waar ook de lezingen van 2 oktober jl. te downloaden zijn.


Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54