This page contains a Flash digital edition of a book.
Congres en Vakbeurs Schelde Delta Expo


ACD eiland4 Alarmnummer 0800 870 2020


Wilchem is specialist op het gebied van het beheersen en opheffen van de gevolgen van (milieu) incidenten voor overheden, bedrijven en particulieren. De activiteiten van Wilchem zijn zeer divers. Op het gebied van incident management, specialistische werkzaamheden, verkeers- maatregelen en wegdek- en terreinreiniging zijn wij uw partner. Ook werken wij regelmatig in de maritieme sector. Wilchem ontzorgt haar klanten bij incident bestrijding en de aanpak van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Door samenwerking met andere VolkerWessels-bedrijven is de kwaliteit en slagkracht van de dienstverlening van Wilchem verder uitgebreid.


Geïnteresseerd? Maak vrijblijvend een afspraak met ons. 2 oktober 2014


Deltapark Neeltje Jans - Oosterscheldekering Informatie over:


✔ Bestuurlijke regie & veiligheidsrisico’s ✔ Financieringsmogelijkheden ✔ Kansrijke projecten in de Westerscheldemonding


ESCGOES.NL


De onderwerpen die tijdens dit congres o.a. aan de orde komen zijn:


• Hoe ziet die duurzame veiligheid eruit? • Uitbreiding havens en industrie in samenhang met het milieubeleid?


• Welke economische kansen biedt deze aanpassing? • Respect voor fauna en flora, hoe gaan we daarmee om? • Welke infrastructurele voorzieningen? • Financiering, kosten en baten? • De Belgische en Nederlandse samenwerking.


Gerenommeerde sprekers vanuit Nederland en België staan garant voor professionele presentaties. De dagvoorzitter van het symposium is de heer Prof. Drs. Ir. J. K. Vrijling.


De bezoeker naar het congres is eenieder vanuit Nederland en België, die beroepshalve betrokken is bij de realisering van een dergelijk megaprojekt:


• Nationale, regionale en gemeentelijke overheden. • Waterschappen, havenschappen, havenbedrijven. • Watergebonden industrie, weg- en maritiem transport. • Op- en overslagbedrijven. • Recreatie, landschapsontwikkeling en milieu-instanties. • Grond-, weg- en waterbouw. • Alternatieve energie-industrie. • Banken, verzekeraars. • Advies- en ingenieursbureaus.


Expositieprogramma De deelnemende exposanten zijn bedrijven en instanties, die betrokken zijn bij de realisatie van dit soort projekten zoals de droge- en natte waterbouw, de raadgevende ingenieursbureaus, de infrastructurele werken, e.d.


Onze website www.escgoes.nl geeft geregeld informatie over verdere ontwikkelingen van het congres en de exposantenpresentaties.


ipv Delft creatieve ingenieurs


varianten- en kostenstudies analyses | visualisaties ontwerpprojecten | design & construct | engineering RAW-bestekken | bestekstekeningen | projectmanagement


bel voor meer informatie ir Gerhard Nijenhuis: 015 750 25 75 ipv Delft


ontwerpt engineert realiseert


een onderneming


Wilchem B.V. Burg. Keijzerweg 12, 3352 AR Papendrecht Postbus 1066, 3350 CB Papendrecht tel. 078-6413988, fax 078-6155649 email: im@wilchem.nl www.wilchem.nl www. supportclean.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48