This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


‘InnovatieBoost’ Al langer pleit ik op deze pagina om de bezuinigingen op onze infrastruc- tuur te stoppen. Dat doe ik niet voor niets. Onze leden bouwen ook niet voor de lol, al hoop ik wel dat velen van hen plezier in hun werk hebben. Onze leden werken aan de weg, omdat in onze infrastructuur onze eco- nomische veerkracht zit. Door te bouwen aan de wegen, bouwen onze le- den direct aan het herstel van onze economie.


Want dat is precies wat bouwend Nederland doet. En ja, bouwend is be- wust met een kleine b geschreven. ‘De Bouw maakt het’ is daarom ook onze leus. Het gaat om klantgericht bouwen, om onderhouden en be- heren. Het gaat ook over duurzaamheid, of over samen inspelen op de veranderende behoeften van klanten, van opdrachtgevers. Van de maat- schappij kortom. Dat is geen project, dat is een proces. En dat proces vindt dagelijks plaats.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Alles wat we om ons heen zien, is door de bouw en infra gemaakt en aangelegd. Woonwijken, bedrijfsterreinen, wegen, spoor, vaarwegen. Op de Dag van de Bouw namen dit jaar weer 125.000 mensen een kijkje op een van de projecten. Gemiddeld waren dat meer dan 700 mensen per bouw- of infraproject. Dat zegt ook iets over onze rol. Mensen zijn geïn- teresseerd in onze werken. Mensen willen zien hoe al die fraaie werken tot stand komen. Mensen vormen het hart van onze maatschappij, en ik durf te stellen dat onze gebouwen en wegen het skelet zijn: de dragende structuur die het functioneren mogelijk maakt.


De een kan niet zonder de ander. Nederland kan niet zonder de bouw. Maar de bouw kan ook niet zonder opdrachtgevers en ketenpartners. Daarom organiseren Bouwend Nederland én Obvion samen de reeks bij- eenkomsten onder de noemer ‘InnovatieBoost’. Daar praten we met op- drachtgevers, groot en klein, met ketenpartners en met andere belang- hebbenden over de toekomst. En over welke opgaven die toekomst met zich meebrengt. Op die evenementen delen we kennis, kunde en ideeën met elkaar. Over nieuwe combinaties van zorg en wonen, maar ook over nieuwe grondstoffen voor asfalt. Het is goed dat we sectoroverstijgend kijken naar deze vraagstukken, want allemaal vormen we puzzelstukjes van het grotere geheel dat maatschappij heet. En dat geheel is meer dan de som der delen.


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48