This page contains a Flash digital edition of a book.
Proefvak Hoge Sterkte Beton.


Aanbrengen dwarsverband boven pijler.


De voegen gaan er ook uit. Dat gebeurt gelijk met de troggen. Als al het laswerk gedaan is, wordt het dek wat meer ruw gestraald om betere hechting te creë- ren. Daar komt een substantie op die moet zorgen voor de hechting tussen het staal en het aan te brengen Hoge Sterkte Beton (HSB). Steenbergen: “Als dat erop zit, dan kan de wapening ge- steld worden. In de tussentijd moeten we ook nog 2000 vangrailvoetjes plaat- sen. Daarna kan het HSB erop.” Dit ge- beurt in vier fases, om het risico op fa- len zo klein mogelijk te houden. “Qua productie zouden we best meer kunnen doen, maar de ervaring leert dat des te meer je doet op een dag, des te gro- ter het risico dat het mis gaat. HSB is gewoon een lastig mengsel. Het heeft niet zoveel meer met beton te maken, het is meer een kunststof. Als je op een vracht HSB van 6 kuub één kopje wa- ter gooit, dan werkt het niet. Zo kritisch is dat product.” Steenbergen: “Het ri- sicoprofi el in de uitvoering van HSB is enorm. De man met de schop heeft ge- woon een paar miljoen in zijn hand. Laat hij een steekje vallen dan is het meteen goed mis. Dus die jongens hebben alle- maal individuele instructie gehad tot op detailniveau.”


Wapening funderingssblok voor nieuwe pijler.


Ultrasoon testen las in stalen paal. 18 Nr.5 - 2014 OTAR


Is het wel veilig? Omdat een groot deel van de werk- zaamheden onder de brug gebeurt is veiligheid een hot issue bij dit project. Verstraaten: “Hoe zorg je dat al die mensen veilig hun werk kunnen en wil- len doen? Met name dat laatste punt heeft mijn dagelijkse aandacht. Zorg dat je veilig komt, veilig werkt en vei- lig naar huis gaat.” Medewerkers mo- gen van hem niet zomaar op een trapje gaan staan waar ze vanaf kunnen vallen. “Dat zit nog niet bij onze mensen tus- sen de oren. Thuis pak je ook niet altijd een trapje om een lampje in te draaien, maar zolang je dat thuis niet doet, dan wordt het heel lastig om dat in het werk wel te doen. We controleren daar dage- lijks op en focussen erg op de ‘laatste- minuut-veiligheidsrisico-analyse’. Dat wil zeggen dat je in de laatste minuut voordat je aan de slag gaat bewust stil- staat of alles klopt en of je alles hebt om je taak veilig uit te kunnen voeren. Om de bewustwording maar te stimuleren. Het is eigenlijk het belangrijkste item


Het nieuwe landhoofd zuid west met sparing voor trekanker.


van alles. Dit project heeft in extreme mate in zich dat er iets kan gebeuren. Je bent met heel veel mensen en mate- rieel op weinig ruimte en het is allemaal net niet tilbaar, je moet op plekken zijn waar je eigenlijk net niet bij kunt komen. Alle ingrediënten zijn er om het mis te laten gaan. Je kunt van alles verzinnen, maar het moet tussen de oren van de medewerkers zitten. Het zit in de mens om iets ‘even snel te doen’.” En dat het daarom mis gaat willen we met man en macht voorkomen.


Deze zomer zal het wegverkeer voor het eerst daadwerkelijk ondervinden dat de Galecopperbrug in renovatie is. Dan wordt de zuidelijke parallelbaan afgeslo- ten en zal het verkeer worden verdeeld over de resterende banen. Eind 2015 moeten de werkzaamheden zijn afge- rond.


Volg de renovatie van de Galecop- perbrug bij Utrecht.


Meer informatie: Via de website www.rws.nl/gale- cop perbrug kunt u zich abonne- ren op de nieuwsbrief. En via www. facebook.com/galecopperbrug en @galecopperbrug kunt het project volgen o.b.v. foto’s en fi lmpjes van de werkzaamheden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48