This page contains a Flash digital edition of a book.
Het is een verborgen topproject: de renova- tie van de Galecopperbrug. Gemiddeld zijn er 450 mensen per dag voor aan het werk, maar de automobilist die over de brug rijdt heeft daar tot nu toe niets van in de gaten. De organisatie werkt als een geoliede ma- chine en laat niets aan het toeval over. Tekst: Astrid Melger


We schreven er al eerder over in OTAR: de renovatie van de Galecopperbrug bij Utrecht. Toen spraken we met opdrachtgever Rijks- waterstaat; deze keer la- ten we de specialisten van bouwcombinatie Galecom aan het woord.


D


e Galecopperbrug maakt on- derdeel uit van snelweg A12 en vormt daarmee een es- sentiële verbinding tussen Oost- en West-Nederland. Tegelijkertijd is het Amsterdam-Rijnkanaal, waar de brug overheen gaat, een van de drukst be- varen kanalen ter wereld. Met andere woorden: de Galecopperbrug vormt een cruciaal knooppunt in het hart


van Nederland. Geen wonder dat de eisen die opdrachtgever Rijkswater- staat stelt aan de renovatie van de brug extreem hoog zijn. De wens is om dit werk in een zo kort mogelijke tijd te realiseren. Daarbij moeten de hinder voor het verkeer, de scheep- vaart én voor de omgeving tot een minimum worden gereduceerd. Geen gemakkelijke opgave.


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48