This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 5-2014, jaargang 95 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184- 481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld. Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Ger Nagtegaal, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


OTAR Digitaal Samenwerken


De zomer staat voor de deur. U gaat wellicht genieten van een welverdiende vakantie. Alleen, met een groep of met het gezin: hoe de vakantie er ook uitziet, er is vaak veel voor nodig om het tot een succes te maken. Het is een samenspel tussen meerdere partijen dat al vroeg begint met het afstemmen van de vakantieperiodes met collega’s, rekening houden met schoolvakanties, het tot overeenstemming komen over de bestemming, het regelen van het vakantieverblijf en checken van de drukte op de weg. Het lijkt soms wel een infraproject. Dat begint tegenwoordig ook al vroeg met het afstemmen met de omgeving, inleven in projectpartners en het bekijken van de drukte op de route.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond-


In de ruim zes jaar dat ik hoofdredacteur van Otar ben, heb ik een verschuiving gezien van de vakmatige aandacht voor techniek naar meer onderwerpen op het gebied van soft skills. In het begin lag de nadruk sterk op de nieuwste technische innovaties en methodieken, maar door de jaren heen hebben soft skills, veiligheid en duurzaamheid een steeds belangrijkere plek verworden binnen ons vakgebied. Zaken als goede samenwerking en effectieve communicatie hebben zich bewezen als onontbeerlijke componenten voor een geslaagd infraprojectresultaat.


5 2014


jaargang 95 www.otar.nl


U leest hier veel over in dit nummer. Zo gaat Judith Schueler, managing director van NGInfra, in op het belang van samenwerking tussen infrabeheerders. Er valt volgens haar op dit terrein nog veel winst te behalen. Ook hebben we een uitgebreid artikel over de Galecopperbrug, een project waarbij samenwerking essentieel is. Tussen de verschillende aannemers, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook tussen de rekenmeesters en de uitvoerders. Verder besteden we in dit nummer aandacht aan tools voor goed omgevingsmanagement. Ook een vorm van samenwerking. De inbreng van belanghebbenden in een project wordt steeds groter. Des te eerder die worden betrokken, des te kleiner de kans op weerstand.


RENOVATIE GALECOPPERBRUG Complex werk, minimale overlast


Praktische tools voor


OMGEVINGSMANAGEMENT CO-CONTRACTING


OT_05_Cover.indd 1 02-07-14 09:33


Kortom, deze Otar biedt u veel inspiratie om na de vakantie weer met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. Ik wens u een zomer met veel samenwerking!


Astrid Melger Hoofdredacteur OTAR Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 3


redactioneel


Coverfoto: Rindert van den Toren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48