This page contains a Flash digital edition of a book.
“HOE ZORG JE DAT AL DIE MENSEN VEILIG HUN WERK KUNNEN EN WILLEN DOEN?”


Tweede invaarweekend de voeg tussen de liggerdelen is ca 1 cm.


3D-model vullen Volgens Eric Steenbergen, discipline- leider voor het GWW-gedeelte, is voor- al het 3D-model voor dit project es- sentieel geweest. “Maar het kost wel heel veel tijd voordat het model gevuld is. We dachten dat we het in een paar maanden gevuld zouden hebben, maar voordat je alle eisen en raakvlakken erin hebt zitten, ben je zo een jaar verder. En je blijft bezig, het is eigenlijk nooit af. De ontwikkelingen die wij hier door- maken, worden in nieuwe projecten al- weer toegepast. Voor een volgend pro- ject is dit alweer de standaard. Dit werk had je met de werkwijze van vijf jaar te- rug nooit in dit tijdsbestek kunnen ma- ken.” Michel Lammens geeft aan: “Het 3D-model heeft ons enorm geholpen. Kijk alleen maar naar het inhijsen van staalconstructies, terwijl ook de beton- bouw plaatsvindt. Intussen worden ook de fundaties opgebouwd, waar ook de staalleverancier zijn staalversterkin- gen in moet brengen. Op het moment dat we een stuk inhijsen, moeten we de vaarweg hinderen en als het dan niet past, kun je weer terug. In een 3D-mo- del is heel goed te zien tot waar je je be- ton nog kan maken, zodat de staalcon- structie past. In 2D zou dat veel lastiger zijn. We hebben alles zo kunnen maken, zoals het buiten ook daadwerkelijk is.”


Boren door bestaande funderings- sloof voor het aanbrengen van nieuwe palen.


Op 2 mm nauwkeurig Lassen Leka paal. 16 Nr.5 - 2014 OTAR


Lammens is manager integrale voor- bereiding van het project en dus ook verantwoordelijk voor de productie en plaatsing van de VSL’s. Volgens hem zijn er voor wat betreft het staal twee uitdagingen: “Een is een vormuitdaging. We hebben het over een ligger die 327 meter lang is en die parallel aan de brug komt en die de vorm van de brug exact moet volgen.” Dat heeft ook te maken met een mogelijk toekomstig functio- neel gebruik. Wellicht wordt de brug ooit nog uitgebreid. De ligger moet daarom precies langs de brug lopen. Lammens: “Het probleem is dat de eindsituatie heel erg afwijkend is van de beginsitu- atie. Dat komt omdat met de voorspan-


Asfalt verwijderen


Nadat de Galecopperbrug is opgevij- zeld, wordt op de bovenkant van de brug het asfalt verwijderd. Het eerst is de parallelbaan aan de zuidkant aan de beurt. Het verkeer zal dan verdeeld wor- den over de andere banen. Vervolgens worden alle staalschades, scheuren en slechte plekken gerepareerd. Steen- bergen: “Er zullen ook stukken worden uitgehaald en vervangen.” Aan de on- derzijde van de brug zitten 1600 zoge- naamde trogpasstukken, die worden uit voorzorg allemaal vervangen. “Zo’n trog eruit slijpen en een nieuwe erin zetten, duurt ongeveer 18 uur. Daar zit heel veel arbeid in.”


liggers de brug wordt ontlast. We gaan de ligger in delen bouwen. Tijdens de bouw krijgt hij nog allemaal vervormin- gen en uiteindelijk komt de eindvorm. De beginvorm is een soort slang die nog sterk afwijkt van de eindvorm, wat een mooie parabool is, die elke meter exact dezelfde vorm heeft als de brug. De to- lerantie daarop is dat hij in totaal 2,5 cm mag afwijken in hoogte gerekend over de gehele 327 meter die de VSL lang is. Dat is extreem nauwkeurig, vele malen strenger dan de Europese norm. Ik denk zelfs dat dit op wereldwijde schaal nog niet eerder is vertoond.”


Hoge eisen Er is hoogwaardig staal toegepast: een hogere sterkte staalsoort. Dit om het ge- wicht van de liggers binnen de perken te houden. Lammens: “Want het is een hele grote overspanning voor een balk. Daar zitten geen tussensteunpunten meer in. Deze balken moeten in een keer 180 me- ter kunnen overspannen. Daarnaast mo- gen ze niet boven de brug uitkomen, omdat je dan geen weguitbreiding meer zou kunnen maken. En ze mogen ook niet onder de brug uitkomen, want dan hebben ze het doel niet gehaald om de doorvaart van de brug te verhogen.” Het is volgens Lammens een staalsoort die wel meer wordt toegepast, maar zelden op deze schaal. “Er worden hele hoge ei- sen aan gesteld. Uiteindelijk is er maar één leverancier in Duitsland die deze kwaliteit kan leveren, dat is ook wel een uitdaging. Je wordt dan ook heel erg af- hankelijk. Als er iets in de walserij mis- gaat, dan heb je een probleem. “


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48