This page contains a Flash digital edition of a book.
Renovatie Onderbouw Galecopperbrug


‘Pittige klus met beperkte ruimte’


Een belangrijk onderdeel van de renovatie van de Galecopperbrug in de A12 te Utrecht is de versterking en uitbreiding van de onderbouw. Van Hattum en Blankevoort BV, onderdeel van het VolkerWessels concern, heeft de nieuwe betonnen onderbouw van de brug gerealiseerd in sa- menwerking met verschillende onderaannemers, zoals bijvoorbeeld Kandt BV aannemings- en funderingsbedrijf. Projectcoördinator Paul Bakker van Van Hattum en Blankevoort vond het een pittige klus en kijkt met trots naar het resultaat. “Vooral de integrale aanpak met onze onderaan- nemers is bijzonder geslaagd.”


D


e versterking en uitbreiding van de fundering en onder- bouw van de Galecopper-


brug is in april 2014 afgerond. Hiervoor moesten stalen damwanden worden geplaatst, de grond naast de landhoof- den worden uitgegraven, het beton op verschillende plaatsen worden gerepa- reerd en er moesten 265 LeKa grout-in- jectiepalen met lengtes tot 32 meter de grond in waarop de uitbreiding van de betonnen onderbouw is gerealiseerd. Een bijzonder project, aldus Marco Kandt van Kandt BV aannemings- en funderingsbedrijf. “Dit is de op één na drukst bereden brug in het Nederland- se snelwegennet en we hebben het hier over een grondige renovatie. Ter- wijl wij onder de brug aan het werk wa- ren, raasden de auto’s er overheen. En ook het scheepvaartverkeer is gewoon doorgegaan.”


Beperkte ruimte Bakker vertelt dat er heel wat komt kij- ken bij het realiseren van de nieuwe on- derbouw. “Zo moesten we vanwege de beperkte hoogte onder het bestaan- de brugdek de funderingspalen in de- len aanbrengen en koppelen. Om de palen door de bestaande pijlers aan te brengen, hebben we gaten met een di- ameter tot 71 cm door de bijna 3 meter dikke bestaande betonpoer geboord. De funderingspalen zijn opgebouwd uit maximaal 8 stalen buissegmenten, die na het aanbrengen met beton worden gevuld. Vervolgens hebben we hierop de betonnen poeren en kolommen ge- bouwd, waarop de nieuwe brugliggers worden aangebracht.”


Specialisten Vol trots zegt Bakker dat de betonspe- cialisten van Van Hattum en Blankevoort


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48