This page contains a Flash digital edition of a book.
Draaibrug Souburg


Sterke combinatie composiet en staal


Onlangs is de monumentale draaibrug tussen Oost- en West-Souburg, bij Vlissingen, gere- noveerd. Een bijzonder project, waarmee de Provincie Zeeland een primeur beleefde: een tweede leven voor een historische stalen draaibrug, dankzij een kunststof brugdek.


D


e brug is een belangrijke en drukke schakel in het fi ets- en voetgangersverkeer


tussen


Oost- en West-Souburg. De veiligheid was niet in het geding, maar het staal van de brug verkeerde in een erbarme- lijke staat. Het vaste deel, de aanbrug, had het meeste geleden. Twee eindhar- ren waren verrot. Maar ook het houten brugdek, onder een dikke laag asfalt die regelmatig was aangevuld, vertoonde veel gebreken.


Laag te dik


Sybren Stelpstra, ingenieur bij de Pro- vincie Zeeland, vertelt hoe hij het onder- houdsproject met zijn team heeft aange- pakt. “De brug werd uiteraard regelmatig bijgehouden, maar dat proces is eindig. Op een gegeven moment wordt de laag te dik en ontstaan er te veel oneffen- heden. Toen besloten we om het staal kaal te laten stralen en een nieuw con- serveringssysteem aan te brengen. Hier was dat niet mogelijk, het moest op een externe locatie bij een gespecialiseerd


Conservering en renovatie De Provincie Zeeland schreef het be- stek voor conservering en renovatie van de antieke brug, waarna eind 2012 een openbare aanbesteding volgde. Hol- landia Services kwam als gunstigste uit deze procedure. In september 2013 werd de brug met twee mobiele kranen uit het kanaal gehesen. Vervolgens werd hij op een ponton geplaatst en over wa- ter naar Krimpen a/d IJssel verscheept. Vooraf was het asfalt van het houten


bedrijf gebeuren. En als je het dan zo grondig gaat oppakken, is het meteen zinvol om naar andere aspecten te kij- ken, bijvoorbeeld modernisering van de aandrijving. Daarnaast wilden we al langer iets aan de breedte van de brug doen om de doorstroming en de veilig- heid van de gebruikers te verbeteren. In het ontwerp hebben we daarom een uit- bouw van één meter kunnen opnemen, waarbij in de nieuwe situatie twee fi ets- stroken in het middendeel liggen, met aan weerszijden een loopstrook.”


dek verwijderd om hijsgewicht te be- sparen. Een tijdelijke noodbrug werd iets verderop neergelegd. In de werk- plaats werd de brug compleet gestript: het houten dek en losse componenten, zoals de aandrijving, lantarens, trappen en bordessen werden verwijderd. Met het afstralen van de verf bleef er een ge- raamte van blank staal over.


De doorlooptijd van het project werd aanvankelijk geschat op zeven weken, maar die termijn liep uit met maar liefst dertien weken vanwege toch veel nood- zakelijke reparaties. Matthijs de Groot leidde het project bij het Krimpense be- drijf. “De constructie was slechter dan gedacht. Veel onderdelen moesten wor- den vervangen. We hebben gewerkt op basis van een geklonken constructie, net als de oorspronkelijke brug. Hollan- dia Services is één van de weinige be- drijven in Nederland die nog vertrouwd is met het aanbrengen van klinknagel- verbindingen. Zo konden we de brug op authentieke wijze herstellen.”


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48