This page contains a Flash digital edition of a book.
KIT Global Omgevingsmanagement Software


Eff ectief en effi ciënt omgevingsmanagement vereist het juiste gereedschap. U wilt professioneel met de omgeving communi- ceren, de juiste acties nemen en de opdrachtgever informeren. Dan voldoet een excel-sheet of crm-pakket al snel niet meer. KIT Global biedt u specifi ek voor omgevingsmanagement ontwor- pen functionaliteit en gaat nog een paar stappen verder: opbouw van dossiers, integratie met monitoring, as-built dossiers, bouw- kundige opnames en meer. En dit alles is beschikbaar vanaf de werkplek, buiten, thuis of in de bouwkuip.


KIT Global biedt tijdens de planfase panelfunctionaliteit: benader de omgeving, stakeholders, omwonenden rechtstreeks en vind uit wat de aandachtspunten zouden moeten zijn, welke voorkeuren men heeft en bied een kanaal aan voor rechtstreekse feedback, zowel digitaal, schriftelijk of telefonisch, voorafgaand aan en tijdens het hele project.


KIT Global helpt u met dossier-opbouw van omwonenden, organisaties en ook panden, voor klachtenhistorie, schade- historie, eigendomsgegevens en onderlinge relaties met instel- baar detailniveau.


Deel de inhoud of status van dossiers binnen de afdeling of houd deze juist vertrouwelijk, afh ankelijk van de aard van het dossier.


KIT Global Omgevingsmanagement Software


De online-applicatie helpt u met het informeren van bijv. de opdrachtgever, vergunningverstrekker in ieder gewenst detail en frequentie met vooraf gedefi nieerde rapportages, zodat u hier vrijwel geen tijd meer aan kwijt bent.


Om snel en schadebeperkend te kunnen reageren zijn koppelingen met monitorings-apparatuur beschikbaar zodat (schade-)meldingen direct kunnen worden vergeleken met de metingen. Ook is integratie met reeds aanwezige systemen mogelijk.


Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie. Artax BV


Scheldestraat 30 1823 WB Alkmaar +31 (0)72 5648999


www.kitglobal.nl www.artax.nl sales@artax.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48