This page contains a Flash digital edition of a book.
VOORTREKKER IN HET VERWERVEN VAN ‘NATTE’ ONDERHOUDS- EN RENOVATIECONTRACTEN


men. Door de brug op te vijzelen ter hoogte van de pijlers wordt de vereiste hogere doorvaarthoogte gerealiseerd. De aansluitingen bij de landhoofden blijven op hun plaats zodat de brug een ‘kattenrug’ krijgt. Het asfaltwegdek wordt, na reparatie van het stalen dek, vervangen door Hoge Sterkte Beton (HSB) met een slijtlaag.


houd. In het kader van dit project worden acht stalen (boog) bruggen onderhanden genomen; drie worden gerenoveerd en van vijf bruggen wordt de bovenbouw vernieuwd. De Schalkwijksebrug en de Amsterdamsebrug zijn inmiddels gerenoveerd. De Jutphasebrug is in mei 2014 opzij gescho- ven om deze te kunnen renoveren. Voor het verkeer is een tijdelijke hulpbrug gelegd. De basculekleppen en de boog- brug van de Schellingwouderbrug zijn vernieuwd, even- als de Weesperbrug en de Loenerslootsebrug. Een nieu- we Overeindsebrug over het Lekkanaal bij Nieuwegein is bij Mercon in aanbouw. Volgend jaar volgt de vernieuwing van de Breukelerbrug, waarmee dit project wordt afgeslo- ten. Door de keuze voor meer vernieuwingen van de boven- bouw dan gevraagd (namelijk 5 nieuwe bruggen in plaats van een) is de hinder voor het verkeer aanzienlijk beperkt. De nieuwe bruggen vergen ongeveer twee weekenden af- sluiting voor het wegverkeer en gemiddeld 8 uur stremming van het scheepvaartverkeer.


Renovatie Galecopperbrug In opdracht van Rijkswaterstaat renoveert de combinatie Galecom de Galecopperbrug in de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten. In de combinatie Galecom participeren KWS Infra, Mercon Steel Struc- tures en Hollandia Infra. De renovatie van de 327 m lan- ge Galecopperbrug is veel meer dan regulier groot on- derhoud: de draagconstruc- tie van de brug wordt aan- zienlijk versterkt door het aanbrengen van vier stalen voorspanliggers en de door- vaarthoogte wordt vergroot. Het hijsen en positioneren van de grote delen van de voorspanliggers met een lengte van rond de 100 m en een gewicht van circa 450 ton vereiste Zwitserse precisie. Ze moesten tot op enkele millimeters nauw- keurig op hun plaats ko-


Grotere rol omgevingsmanagement Omgevingsmanagement en beperking van de hinder voor weg- en vaarwegverkeer en de omgeving speelt en steeds grotere rol bij de uitvoering van infraprojecten. Slimme plan- ning en uitgekiende werkmethoden, nauw overleg met sta- keholders, intensieve en tijdige communicatie met omwo- nenden zijn daarbij de succesfactoren. De aannemer moet daarop proactief inspelen. KWS Infra beschikt inmiddels over een pool van omgevingsmanagers die op de grote- re projecten worden ingezet ter ondersteuning van de op- drachtgevers en voor de directe contacten met stakehol- ders en omgeving.


Niet alleen grote projecten Ook kleinere projecten in de kleinschalige, constructieve waterbouw voert KWS Infra uit. Van januari tot april 2014 heeft Aquavia, dochterbedrijf van KWS Infra, in opdracht van de provincie Zeeland de monu- mentale veersteiger van Kamperland aan het Veerse Meer gerestaureerd. Dankzij een grondige en zeer gedetailleerde voorbereiding kon dit werk tijdig en tegen een scherpe prijs worden afgerond. Samen met dochteronderneming Holland Scherm is de ka- demuur aan de Nieuwe Gracht in Haarlem vervangen. Door een alternatieve aanpak en fasering is de uitvoeringstijd met zes maanden verkort en bleef de Nieuwe gracht bereikbaar voor bestemmingverkeer.


Meer informatie: www.kws.nl Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48