This page contains a Flash digital edition of a book.
Wapening mega-puzzel Nadat de funderingspalen in de grond zaten, kwam het volgende huzarenstuk- je: het aanbrengen van de wapening. Volgens Verstraaten ‘de meest complexe ooit’. “Tot de laatste wapeningsstaaf aan toe zijn we op hetzelfde moment aan het bouwen en aan het engineeren geweest. Er komen zoveel krachten op de onder- bouw dat er enorm veel wapening in het beton moet worden aangebracht. “We hebben een andersoortige wapening toe moeten passen met T-heads: een wape- ningsstaaf met twee schoteltjes eraan en die gebruik je ter voorkoming van las- lengtes.” Omdat er zo ontzettend veel wapening inzit, moest van tevoren goed worden nagedacht over de opbouw. Van der Zanden: “Dat is echt een megapuz- zel, maar het is gelukt. De wapening is volledig in 3D gezet, dat is uniek. Dat is nog nooit eerder gedaan. Als we het op de traditionele manier hadden ge- daan, hadden we in het werk nog heel veel confl icten gehad met wapening die niet aan te brengen zou zijn geweest. Nu hebben we dat in het voortraject al on- dervangen.”


Geen overeenkomst oude tekening Verstraaten vertelt dat het 3D-model es- sentieel is geweest voor de voortgang. “Helemaal aan het begin van het pro- ject hebben we de brug in 3D gezet. We hadden een tekening uit de jaren ’70, maar niemand wist hoe die brug zich in die 40 jaar gedragen heeft en hoe die nu werkelijk is. Die tekening is de ba- sis geweest.” Er is volgens Verstraaten niet één stukje dat overeenkomt met de oude tekening. “Maar alles moet wel tot op 2 mm nauwkeurig passen. Dus alles wat erin komt is uniek en op maat ge- maakt.” Het aanbrengen van de wape- ning moest voor april klaar zijn, zodat de vijzelapparatuur voor de VSL’s geplaatst kon worden. Verstraaten: “Vijzelen is ei- genlijk niet meer dan een paar autokrik- ken onder de brug zetten en hem een stuk opkrikken. Je krijgt er een meter doorvaarhoogte bij in het midden van de brug. Het gewicht van al het staal dat daar op rust, staat dan wel even op een heel klein krikje. Dat betekent dat het beton dat eronder zit het ook alle- maal moet kunnen hebben. Dat hebben we ook allemaal doorgerekend.”


Steigerbouw.


Voorbereiding cruciaal Volgens Verstraaten is de voorbereiding de uitdaging van de uitvoering. “Dat komt continu terug. De realisatie bui- ten bestaat vaak maar uit korte momen- ten. Zo wordt het vijzelen uitgevoerd in maar 2 blokken van 7 nachten. Gedu- rende die nachten rijdt er in één richting geen verkeer over de brug. De volgende ochtend ziet niemand iets van de werk- zaamheden die in die nacht zijn uitge- voerd. De complexiteit van de uitvoering en wat er allemaal aan faalscenario’s te bedenken valt, is enorm. Dus de druk op mijn uitvoeringsteam is daarmee ook gigantisch. Iedereen moet precies doen wat er staat en niet zelf even iets anders doen. Dat is eigenlijk de rode draad in het project.” Het gevolg van deze han- delswijze is dat de mensen buiten niet meer moeten denken, maar uit moeten uitvoeren zoals voorbereid is. “Dat lijkt heel simpel, maar wij leiden onze men- sen op om zelf mee te denken, initia- tief te tonen en dingen op te lossen. Nu moet alles al opgelost zijn aan de voor- kant en de mensen buiten moeten ei- genlijk alleen maar iets terugsturen als het niet past, maar mogen nergens aan rommelen. Dat is simpel gezegd, maar erg lastig in de uitvoering. Het project heeft allemaal heel kleine details en raakvlakken. De consequenties van an- dere beslissingen zijn niet te overzien.” Verstraaten noemt het integraal werken in een extreme vorm. “Omdat de raak- vlakken zo klein zijn en het tijdsbestek kort, moeten we tot op de millimeter op zoek gaan naar waar nog iets verborgen zou kunnen zitten.”


Eerste liggerdeel wordt gehesen.


Eerste liggerdeel is geplaatst.


Inhijsen tweede deel van de zuidelijke ligger.


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48