This page contains a Flash digital edition of a book.
“IN EEN 3D-MODEL IS HEEL GOED TE ZIEN TOT


WAAR JE HET BETON NOG KAN MAKEN, ZODAT DE STAALCONSTRUCTIE PAST”


Middendeel van zuidelijke ligger wordt geplaatst.


“Met het aanbrengen van de fundaties - 265 stalen buizen - zijn we net voor de kerst begonnen.” De eerste dead- line was begin april toen al het beton- werk aan de onderzijde gereed moest zijn voor de buitenste voorgespannen liggers (VSL’s). Van der Zanden: “Het is wel spannend geweest om de deadline te halen, zeker qua tijd. Januari, februari en maart zijn niet de makkelijkste maan- den om buiten te werken. Gelukkig was er deze winter vrijwel geen vorst.”


Het tweede liggerdeel wordt het land opgereden.


Tweede invaarweekend: tweede ligger is geplaatst.


Droom van bouwers “Voorspelbaarheid en beheersbaar- heid waren voor Rijkswaterstaat in dit project het allerbelangrijkste”, vertelt Willem Verstraaten, projectmanager van bouwcombinatie Galecom. “Daar- om hebben we ervoor gekozen om met BIM te werken.” BIM staat voor Bouw Informatie Model en koppelt alle infor- matie over het project aan elkaar. Ver- straaten noemt het de droom van ie- dereen die bouwt. “Alles wat we buiten realiseren, bouwen we eerst virtueel in 3D. Alle eisen worden aan elkaar gekop- peld en alle raakvlakken worden daar- mee zichtbaar. Dat zorgt ervoor dat we risico’s vroegtijdig kunnen tackelen en voorspelbaar en betrouwbaar kunnen zijn. Vroeger moest je continu in het contract bladeren, nu klikken we in ons 3D-model en zien direct de eisen en de kwaliteitsrapporten van de uitvoerder. We koppelen alle beschikbare informa- tie aan elkaar.”


Proef met HSB. 14 Nr.5 - 2014 OTAR


Vuurwerkshow Op de vraag wat het hoogtepunt van de renovatie van de Galecopperbrug is, antwoordt Verstraaten grappend dat het een grote vuurwerkshow is. De lig- gers die begin juni zijn geplaatst zijn volgens hem zeker bijzonder, maar ook de voorbereiding is een bijzonder knap staaltje werk. Bijvoorbeeld het aanbren- gen van de fundering. André van der Zanden, disciplineleider voor het civie- le deel, vertelt dat er heel veel voorbe- reidende werkzaamheden zijn geweest.


Gatenkaas?


Ook vanuit de techniek was dit een spannend onderdeel van het project. “Je maakt een soort gatenkaas van de bestaande fundatie die op dit moment al heel stevig belast wordt.” De gebruik- te methode is echter bijzonder inven- tief en zorgt ervoor dat de veiligheid van de brug ten alle tijden geborgd is. De funderingspalen gingen er daarbij ge- segmenteerd in. Elke paal bestond uit tussen de drie en acht delen die aan el- kaar gelast zijn. Van der Zanden: “Het lassen van die palen neemt tijd in be- slag en al die tijd staat het groutmeng- sel - dat rondom die palen komt - stil. En een mengsel dat stil staat heeft de neiging om uit te harden. Dan kun je er iets bijgooien dat het uitharden tegen- gaat, maar helemaal tegenhouden kun je het niet. Als een paal uit zes delen be- staat, dan heeft het mengsel vijf keer stil gestaan. Als de groutomhulling uit- hardt, komt de paal vast te zitten en kun je deze niet verder naar beneden bren- gen.” Een keer is het voorgekomen dat een paal op een obstakel in de onder- grond stuitte. Het werk is toen stilge- legd, tot na herberekening bleek dat de paal op die plek afgegrout kon worden. “Die paal kon er uiteindelijk maar tien meter in, waar eigenlijk 32 meter diepte benodigd is. Maar doordat we genoeg veiligheidsbuffer hebben ingebouwd bij de andere palen die wel op diepte zijn gebracht, vormde dit uiteindelijk geen probleem.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48