This page contains a Flash digital edition of a book.
ADVERTORIAL


De wegenbouwer die bruggen slaat


KWS Infra


KWS Infra heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in onder- houd en renovatie van de natte infrastructuur. Werken langs het water heeft bij KWS Infra een lange historie; sinds de watersnoodramp in 1953 is deze wegenbouwer tot op de dag van vandaag betrokken bij herstel en verzwaring van dijken en heeft talloze varianten van het product asfalt ontwikkeld en toegepast in de waterbouw. Maar de activiteiten in de natte infrastructuur omvatten inmiddels veel maar dan alleen grondwerk en asfalt.


A


ls voortrekker in het verwerven van ‘natte’ onder- houds- en renovatiecontracten zoekt KWS Infra de partners die bij de scope van het werk horen:


Haringvlietbrug gerenoveerd


In 2008 en 2009 is in opdracht van Rijkswaterstaat de 1000 m lange Haringvlietbrug gerenoveerd. Een uitdaging om- dat het verkeer over de brug tijdens de werkzaamheden wel moest kunnen doorrijden. Het complete asfaltdek is ver- nieuwd. Om binnen de gestelde periode van 12 weken het asfalt te kunnen vervangen, heeft KWS Infra gewerkt in een tent met een lengte van 400 m en een breedte van 13,5 m. Verder zijn de voegovergang, de opleggingen en de ge- leiderail vernieuwd, is het houten dek van de basculebrug opgeknapt en een nieuw besturingssysteem aangebracht. Het bewegingswerk heeft “een grote beurt” gehad. Voor het succesvol realiseren van dit multidisciplinaire project heeft KWS Infra diverse bedrijven binnen en buiten Volker Wes- sels ingeschakeld.


Meerjarig Onderhoud Maas Noord De combinatie VIVO (KWS Infra, Volkerrail en Van Oord) on- derhoudt sinds 2011 de Maas en het Maas-Waalkanaal tus- sen Venlo en Den Bosch, met inbegrip van alle sluizen, stu- wen en bruggen. Binnen deze opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Limburg is de combinatie verantwoordelijk voor het complete pakket aan werktuigbouwkundige, elektrotechni- sche en civiele werkzaamheden. Dit meerjarig onderhoud voert de combinatie uit op basis van System Engineering. De combinatie is daarbij verantwoordelijk voor het hele pro- ces van ontwerp, vergunningaanvragen, werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering. Dit jaar zijn onder meer de 80 ton zware hefdeuren in de oude sluis van Lith gerenoveerd. Die zijn uit de sluis gehesen, vervolgens in de Botlek gereno- veerd en weer teruggeplaatst.


KARGO: renovatie acht bruggen Samen met staalbouwer Mercon werkt KWS Infra in op- dracht van Rijkswaterstaat vanaf 2010 aan het project KAR- GO, Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onder-


22 Nr.5 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48