This page contains a Flash digital edition of a book.
Voorzitter Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen Joost van Aalst.


mige donateurs moeten afhaken. Daarnaast vallen door overlijden donateurs weg. Nieuwe donateurs komen er niet zo snel bij. Omdat we het geld dat beschikbaar is, willen besteden aan de mensen hebben we geen groots opgezette wervingscam- pagnes. Toch is er geld nodig om het belangrijke werk van de fondsen te kunnen blijven doen. Daarom doe ik een beroep op de lezers van Check- point.”


Hulp


In 2007 kwam een derde van de steunaanvragen van ouderen boven


de 60 jaar en dat aantal neemt nog steeds toe. Van Aalst constateert dat de overheidszorg in Nederland meer en meer versobert. “Wanneer mensen bijvoorbeeld een aangepaste auto moeten hebben, wordt het alsmaar moeilijker een beroep op algemene voorzieningen te doen. In speciale situaties kan een van de fondsen dan bijspringen met een gift. Of met het geven van een lening. Ook wordt er een beroep op de fondsen gedaan als mensen vereenzamen. Dan proberen we ze zo te helpen dat ze toch nog eens de deur uit kunnen. Bijvoor- beeld door vervoer voor een bezoek


aan een vriend of aan het graf van hun overledene. Uit de aanvragen bij de fondsen zie je ook dat financiële problemen vaak veroorzaakt worden omdat de vergoedingen voor de extra kosten die gemaakt moeten worden, zoals invalidenvervoer, vervoer voor bezoek van een partner in een zie- kenhuis of verzorgingstehuis, niet toereikend zijn. Mensen raken dan soms ongewild in de problemen. In die situaties kan men een beroep op de GMF doen.” Daarnaast ziet de voorzitter van de GMF een enorme toename in de verzoeken omdat jonge mensen in grote financiële problemen zijn geraakt. “Zij kunnen hun hypotheek of vaste lasten niet meer betalen omdat de partner zijn of haar baan heeft verloren. Verder zie je dat de vele missies in de voorbije jaren ook hun tol hebben geëist in de gezin- nen. Als mensen uit elkaar gaan en er sprake is van een boedelscheiding, moet er een huis worden ingericht. Moeten er een koelkast en een bed worden aangeschaft. Daarin voorzien de sociale voorzieningen niet en niet iedereen kan dan terugvallen op familie of vrienden. In zulke situaties kan dan een beroep worden gedaan op de fondsen voor een lening of een gift. De verzoeken aan de GMF worden doorgaans aangedragen door de maatschappelijk werkers van de Basis en het Veteraneninstituut. Zij weten ontzettend goed dat de vete- raan recht heeft op aandacht voor zijn probleem en weten of er een beroep gedaan kan worden op de fondsen. De maatschappelijk werkers zijn te benaderen via het CAP (zie pag. 51, red.). Het staat echter ieder- een vrij om de fondsen rechtstreeks te benaderen. Vanzelfsprekend wordt een verzoek wel goed onderzocht.”


Oproep Van Aalst wil de lezers van Check-


point oproepen om zich te melden als donateur van de GMF. “Ieder bedrag is welkom. Ook met een een- malige schenking of een legaat zijn wij erg blij. Het gaat immers om soli- dariteit, saamhorigheid en compassie uit eigen kring. Uit eigen kring kun- nen we dan samen die steun in de rug zijn én blijven voor (oud-)col- lega’s of hun nabestaanden die het eventjes niet redden. Daardoor kun- nen de fondsen hun belangrijke werk dan blijven doen.”


SEPTEMBER 2013 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64