This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win dvd Halo 4: Forward Unto Dawn


Deze maand stelt Just Bridge Entertain- ment twee exemplaren van de dvd en twee van de blu-ray versie van Halo 4: Forward Unto Dawn (zie pag. 31) beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel Horizontaal:


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een oorlogsfilm. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 3 oktober 2013 op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijs- vraag 6a’. Vemeld ook of u de dvd- of de blu-ray versie wilt winnen. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 5 De oplossing van prijsvraag 5a in Check-


point 5-2013 luidt The Whistleblower. Een exemplaar van de dvd Sporen naar het front gaat naar O. Baarda uit Gro- ningen, J.H.M. Hollink uit Schiedam, H.A.P.T. van der Pol uit St.-Michielsge- stel, R.E. Julsing uit Maastricht en D.W. Masselink uit Ede. De oplossing van prijsvraag 5b luidt Kill Bill: Vol. 2. Een exemplaar van de dvd The Inglorious Bastards gaat naar J.P. Weterings uit Antwerpen, België, J.J.R. Housmans uit Echt en J.F. Ginus uit Gorinchem.


30


1. onaantrekkelijke, preutse vrouw - 8. suf- ferd - 16. jaarmarkt - 18. laagte - 20. rivier in Azië - 22. ongevuld - 23. lor - 25. groep spelers - 26. bevel - 27. snijwerktuig - 29. inhoudsmaat - 30. verpakkingsgewicht - 32. voorzetsel - 33. poging tot koop - 34. plaats in Overijssel - 36. samentrekking van te der - 38. bekeuring - 40. kuiltje bij het golf- spel - 41. opgenomen geld - 42. boom - 44. woud - 46. vroegere politieke partij - 47. id est - 48. zangnoot - 49. hard - 51. woudezel - 52. meisjesnaam - 54. land in Afrika - 55. plaats in België - 57. bijbelse figuur - 58. bepaalde haardracht - 59. droogvloer - 61. en personne - 63. oosterlengte - 64. voor- zetsel - 65. uitgang van de overtreffende trap - 67. deel van een Franse ontkenning - 68. familielid - 69. op bout passende ring - 71. Algemene Inspectiedienst - 73. atoom - 75. weg met bomen - 77. grond bij boerde- rij - 78. kosten koper - 79. keur - 82. onder andere - 84. huisdier - 85. ex tempore - 86. plezier - 88. deel van het oor - 89. kleine gemeenschap - 91. selenium - 92. plaats Noord-Brabant - 94. het heelal - 96. oktober - 97. vierwielig rijtuig.


1 15


20 21 27 34 41


54 56


61 62 69 77 85


96 64 31 58 19 40 57 63 70 78 86 92 87 71


79 80 88


93 97 82 48 29 55 79 64 72 81 89 94 58 65 73 66 74 82 83 2 16 22 28 35 42 43 49 29


36 37 44


50 51 55 59 67


75 76 84


90 95 91 68 60 30 45 46 52 23 3 4 5 6 7 17 24 31 38 39 47 53 Verticaal:


2. klein kind - 3. ogenblik - 4. pas - 5. larve van de langpoot mug 6. jong varken - 7. boom - 9. als volgt - 10. dandy - 11. niet groot - 12. enthousiasme - 13. tot en met - 14. kiem - 17. plaats - 19. geschenk - 21. Europeaan - 23. vanaf - 24. titel - 26. wijde baai - 28. vaartuig - 30. toespraak van de vorst op de derde dag van September - 31. vrijwillige afstand van de troon - 33. inter- netadres van Bolivia - 35. zeurkous - 37. getij - 39. voorzetsel - 40. handvat - 43. bladvezels van de agave - 45. kansspel - 46. schuin toelopend - 47. in elkaar - 49. geplooide halskraag - 50. dat wil zeggen - 52. onheilsgodin - 53. aetatis - 56. vals - 60. roofdier - 62. wijnsoort - 64. zangnoot - 66. en omstreken - 68. Nederlandse rivier - 70. expert fiscal - 71. welpenleidster - 72. oever- gewas - 74. windrichting - 76. aankomend - 78. gebogen haakje - 80. laatstleden - 81. buislamp - 83. deel van een opera - 86. dakbedekking - 87. wagenspoor - 89. boom - 90. regenscherm - 92. persoonlijk voor- naamwoord - 93. plus - 94. wettelijke aan- sprakelijkheid - 95. lidwoord.


8


9 18 25 32 40 48 33 26


10 11 12 13 14 19


SEPTEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64