This page contains a Flash digital edition of a book.
TIJDENS PIET MULLERS TERUGREIS UIT INDIË KREEG EEN AANTAL OPVARENDEN POKKEN


‘Wij hadden een dramatische thuisreis’


Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer


Als jongere in de Tweede Wereldoorlog en tijdens zijn diensttijd bij 7 AAT in Nederlands-Indië heeft oorlogsvrijwilliger Piet Muller het nodige gezien en meegemaakt. Toch beschouwt hij zijn thuisreis met de Kota Inten in de zomer van 1949, naast de dood van vier ‘jongens’ in Indië, als het meest dramatische wat hij in zijn leven meemaakte.


Z


odra het mogelijk was, meldde Piet Muller (87) zich na de bevrijding van Limburg als oorlogsvrijwil-


liger. Hij vertrok naar Antwerpen voor de mariniersopleiding, maar werd als gediplomeerd elektromon- teur al snel uit de groep gehaald. Muller werd ingedeeld bij 7 AAT (Aan- en Afvoertroepen), dat onder de naam Netherlands Generate Transport Company was toegevoegd aan 21th Army Group. “We werden ingezet voor de logistieke verzorging van de Engelse troepen. In de garage in Tilburg moest ik auto’s, met name de dynamo’s en de startmotoren, repareren. Verder ging ik met een inspectiegroep door heel Nederland. Dat was een mooie tijd.”


Werkplaatspeloton “Begin 1946 werd 7 AAT in Deventer


gelegerd. Daar kregen we de vraag om mee te gaan naar Indië. Ik herin- ner me nog dat we schietoefeningen kregen op de Harskamp. Verder hebben we geen militaire training gehad. Op 30 april 1946 gingen we aan boord van de Sibajak en na een geweldige reis arriveerden we een maand later in Batavia.”


Oorlogsvrijwilliger PietMuller. Foto: privécollectie Piet Muller


52 SEPTEMBER 2013


Muller werd ingedeeld bij het werk- plaatspeloton, het peloton dat belast was met het onderhoud en het repa- reren van de Engelse wagens van de transportpelotons. “Onze taak was om ervoor te zorgen dat de man- nen konden blijven rijden. Ik was er onder meer voor het elektrische gedeelte van de zuigerveren. Om zeven uur ’s ochtends was er reveille en daarna gingen we naar ons werk- plaatsje. We repareerden dynamo’s, bouwden accu’s om en stelden die


in. Veelal werkte je tot een uur of twee, maar het is menigmaal voorge- komen dat we tot ’s avonds laat bezig waren. Zeker tijdens de politionele acties, maar ook in de regenperiode. Ons werkplaatsje trok mee met de compagnie en lag centraal tussen de pelotons. De voertuigen waren oud en hadden erg veel te lijden tijdens de transporten. Ik moest dan ook regelmatig met de recoveryploeg op pad. Dat was zeker niet zonder gevaar. Toen had je ook al sluip- schutters en mijnengevaar. En trek- bommen. Maar voor alle duidelijk- heid: ik had het veel gemakkelijker dan de jongens van de infanterie.” De mannen van het werkplaatspelo- ton moesten ook wachtlopen, maar in de rustige periodes was er tijd om te zwemmen of om op varkensjacht te gaan. “Samen met Frans van Melis, de andere elektricien, trok ik er vaak op uit als we vrij waren. Ik heb in die zin dan ook goede herin- neringen aan mijn tijd in Indië. Met hem ontstond er een vriendschap voor het leven.”


Thuisreis Op 15 juni 1949 werd 7 AAT voor


de thuisreis ingescheept op de Kota Inten. “Voordat alle onderdelen, ongeveer tweeduizend man, waren ingescheept, ben je even verder. Naast ons gingen er ook mariniers terug naar Nederland. Op de kade stond een fanfarekorps van het KNIL en terwijl zij het Wilhelmus speel- den, werden de trossen losgegooid en vertrokken we huiswaarts. Vier mannen van onze compagnie ble- ven echter achter. Bijlsma, Horsten, Huisman en De Zeeuw waren om het leven gekomen. Op zo’n moment


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64