This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Namenlijst monument dodenspoorlijn onvolledig


De wand met namen bij het monu- ment voor slachtoffers van de Birma- Siamspoorweg en de Pakan Baroe- spoorweg op Bronbeek is nog steeds onvolledig. Daarover heeft een nabe- staande zich na de herdenking op 17 augustus in dagblad de Gelderlander beklaagd. Walter Ben von Stockhausen, zoon van een krijgsgevangene die op het


Japanse schip Nitimei Maru omkwam, ontdekte in 2007 dat de namen van zijn vader en 37 andere op het schip omge- komen krijgsgevangenen niet staan ver- meld. Om de namen alsnog op de muur te krijgen, richtte hij de Actie Groep Nitimei Maru 38 op en begon een web- site (www.geocities.com/nitimeimaru). Het monument werd in 1989 opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Birma-Siamspoorweg. Dankzij een schenking konden in 2005 drie plaquettes bij het monument worden geplaatst, met daarop de namen van alle 3.272 Nederlanders die omkwamen bij de aanleg van deze spoorlijn. Een jaar later volgde een plaquette voor de slachtoffers van de Pakan Baroe- spoorweg. De Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg erkent dat de lijst met namen onvolledig is. Voorzitter Lody Pieters geeft in het dagblad aan hoe dat komt: “Er was en er is geen geld voor.” (JR)


Foto: ministerie van Defensie Oorlogsheld Gus


Winckel overleden In Australië is op 20 augustus Tweede Wereldoorlogveteraan en drager van het Vliegerkruis en de Bronzen Leeuw Gus Winckel overleden. Hij werd 100 jaar. Hij was luitenant-vlieger bij de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Neder- lands-Indisch Leger (KNIL) en is vooral bekend om zijn heldhaftige actie tijdens een aanval van de Japanners. Hij was betrokken bij de evacuatie van personen vanuit Nederlands-Indië naar Australië. In Broome maakte hij op 3 maart 1942 een tussenstop om te tanken toen Japanse Zero’s een luchtaanval uitvoer- den. Winckel schoot vanaf de grond met een vliegtuigmitrailleur een Zero uit de


Defensie bereikt overeenstemming met Dutchbatter Dave Maat


Het ministerie van Defensie heeft een overeenstemming bereikt met Dutchbat- ter Dave Maat over de schaderegeling (zie ook Checkpoint 3-2013). Veteraan Maat eiste die vergoeding omdat hij vond dat Defensie de zorgplicht had geschonden. De Centrale Raad van Beroep stelde in maart dat Defensie verantwoordelijk is voor de posttraumatische stress stoornis van Maat. Defensie en de advocaat van Maat, Geert-Jan Knoops, doen verder geen mededelingen over de hoogte van de schadever- goeding. Knoops benadrukte na de uitspraak van de raad dat het oordeel niet alleen voor Maat, maar ook voor toekomstige missies van belang is omdat het aangeeft hoe Defensie moet omgaan met de nazorg. Er heeft zich inmiddels een flinke groep oud-Dutchbatters gemeld bij de advocaat. Ook zij willen een schadevergoeding van het ministerie van Defensie wegens de psychische klachten die zij opliepen tijdens hun uitzending. Knoops ziet in de zaak van Dave Maat een nieuwe maatstaf voor de omgang met uitgezonden militairen. In de Volkskrant zegt de advocaat: ‘Er is een nieuw rechtspositioneel kader gecreëerd. In de eerste plaats is de bewijslast omge- keerd. Voortaan rust op de minister van Defensie de last om aannemelijk te maken dat de nazorg voldoende is geweest. In de tweede plaats beschouwt de uitspraak een verband tussen PTSS en een gebrek aan nazorg als een causaal gegeven. Het is voortaan aan de staat om aannemelijk te maken dat dat verband er niet is.’ (LvD)


6


Het standbeeld waar Gus Winckel model voor stond. Foto: Graham Jackson/archief


lucht en beschadigde een ander. In Australië werd in juni 2009 een hou- ten standbeeld onthuld ter nagedachte- nis aan het luchtvarend personeel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog diende op Moruya Airfield. Winckel stond model voor dit beeld en woonde de ont- hulling bij. In Broome is ook een straat naar hem vernoemd. (LvD)


SEPTEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64