This page contains a Flash digital edition of a book.
VOORZITTER JOOST VAN AALST VAN DE STICHTING GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN:


‘Steun in de rug uit eigen kring’


Voorzitter van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF), viceadmiraal b.d. Joost van Aalst, weet vanuit zijn ervaringen als directeur personeel KM en als voormalig Inspecteur der Veteranen als geen ander dat het vangnet van sociale voorzieningen ook voor veteranen nog wel eens tekortschiet. “Juist ook in deze crisistijd zie je dat een steun in de rug uit eigen kring het verschil kan maken.”


Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer Foto: Karin Stroo


O


p 9 november 1815 werd het Fonds 1815 opgericht met als doel: ‘Het verlenen van steun


aan militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Onder militairen zijn ten deze tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwer- kelijk hebben verzet tegen de vijand, dan wel onder oorlogsomstandighe- den zijn ingezet.’ In de loop der jaren verschenen er meerdere fondsen met


als doelstelling steun te verlenen aan specifieke groepen militairen en fondsen voor militairen en hun nabestaanden uit verschillende krijgsmachtdelen. Allen hebben als doel om steun te verlenen aan behoeftige militairen, oud-militairen en veteranen en hun gezinnen of nabestaanden. Daarnaast kennen de fondsen subsidies en schenkingen toe aan instellingen die het belang van bovengenoemde dienen. In 1951 besloten het Fonds 1815 voor oud-militairen en nagelaten


betrekkingen, de Stichting Eere- schuld en Dankbaarheid, het Karel Doorman Fonds, de Prins Bernard Stichting en Stichting Het Van Weer- den Poelman Fonds om de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) op te richten. Joost van Aalst: “De GMF houdt zich vooral bezig met het inzamelen van geld en het zoeken naar wegen om gelden te verwerven zodat de fondsen mensen kunnen blijven steunen. Dat doen we in de kring van militairen en veteranen zelf, maar ook zijn we op zoek naar mensen en organisaties die de mens in de krijgsmacht een warm hart toedragen.”


Solidariteit Tot eind jaren zestig van de vorige


Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen


Postbus 202 1000 AE Amsterdam tel: 020-5522708


e-mail: gmf@militairefondsen.nl algemene informatie: http://www.militairefondsen.nl steunaanvragen: http://www.militairefondsen.nl/ procedure_steunaanvragen.html


Donaties kunnen worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL32INGB0000460388 t.n.v. Penningmeester Stichting GMF.


8


eeuw was er de huis-aan-huiscollecte van de GMF. Op gezag van de over- heid werd dat gestopt en de collecte werd vervangen door acceptgiro’s aan bekende adressenbestanden. Ook Defensiepersoneel werd gevraagd om via een acceptgiro een bijdrage te leveren. Door de wet op de pri- vacy mocht het adressenbestand van Defensie niet meer worden gebruikt. Dat had tot gevolg dat het aantal donateurs rigoureus afnam. De GMF zocht andere wegen om (oud-)mili- tairen te benaderen. Van Aalst: “Het werk van de fondsen is gebaseerd op solidariteit, saamhorigheid en com- passie uit eigen kring. Die solidariteit en saamhorigheid zijn er nog steeds. Ook als mensen de dienst hebben verlaten, voelt men zich nog steeds verbonden met de militair, met de veteraan die het moeilijk heeft. Na onze oproep in Checkpoint in 2007 steeg het aantal donateurs. Nu, in deze tijden van crisis, zie je dat som-


SEPTEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64