This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites veteranenkunst verdienen aandacht


Door: Wim van den Burg


Tijdens veteranendag stond er een opvallende stand op het Malieveld: die van de Stichting Veteranen Kunst (SVK). Op haar website blijkt dat de stichting een brug wil slaan tussen veteranen van alle leeftijden en actief dienende militairen enerzijds, maar ook en vooral tussen hen en de maatschappij. Kunst speelt hierin een stimulerende en samenbrengende rol. Daarnaast wil de stichting veteranen en actief dienende militairen met uitzendervaring stimuleren na een volbrachte missie hun gewone leven in Nederland weer op te pakken.


W


e bekeken de website van de stichting en vergeleken die met die van het Ameri-


kaanse Veteran Artist Program (VAP), een organisatie met een vergelijkbare doelstelling. Zij realiseerden zich door ervaring dat kunst een krachtig, therapeutisch hulpmiddel kan zijn bij het genezingsproces en voor veel veteranen de re-integratie in de maat- schappij en de overgang terug naar het burgerleven kan bespoedigen. Daarnaast vertegenwoordigt de kunst echter ook iets anders, namelijk het verwezenlijken van een droom, een toekomst.


Vormgeving Aan de vormgeving van de websites


is, hoe kan het ook anders, de nodige aandacht besteed. Beiden verdienen de titel ‘fraai’, maar zonder chauvi- nistisch te zijn, merken we daarnaast op dat de website van SVK meer appelleert aan waar de organisatie voor staat. Met andere woorden: die website ademt meer kunstzinnigheid uit dan die van VAP, die wat zake- lijker van karakter is en het accent meer legt op de activiteiten. De manier waarop SVK en VAP met beeld en geluid omgaan, verschilt nogal. Bij SVK vinden we vooral veel foto’s en krijgen we enig inzicht in de kunst die is gemaakt. Bij VAP vinden we naast foto’s ook veel videoma- teriaal, maar dat richt zich vooral op uitleg over programma’s en acti- viteiten. Jammer dat op de website van SVK geen verwijzing naar social media te vinden is, zeker omdat zij


Stichting Veteranen Kunst www.veteranenkunst.nl


Informatief gehalte Vormgeving


Beeld en/of geluid Social media


Toegankelijkheid


goed goed


voldoende n.v.t. goed


bijvoorbeeld wel op Facebook te vin- den is. Daar vonden we bijvoorbeeld een serie leuke foto’s van de expositie op de laatste Nederlandse Veteranen- dag. VAP besteedt veel aandacht aan social media en we vonden daar dan ook verwijzingen naar onder meer Facebook, Twitter en YouTube.


Toegankelijkheid


De toegankelijkheid van beide web- sites is goed. Op de website van SVK is één klikje op een onder aan de pagina te vinden menu voldoende om de informatie te vinden die je zoekt. Al moet daarbij wel worden gezegd dat de website van SVK nog niet helemaal klaar is. De menustruc- tuur van VAP is wat uitgebreider. De Amerikanen maken gebruik van een top- en sidemenu, maar dat gaat


Veteran Artist Program www.veteranartistprogram.org


goed


ruim voldoende ruim voldoende goed goed


zeker niet ten koste van de toeganke- lijkheid. Let op dat voor de website van SVK Flash van Adobe moet zijn geïnstalleerd.


Informatief gehalte


Op het informatieve gehalte van beide websites is weinig aan te merken. Wel is er een verschil in accenten en hoe- veelheid informatie. Het is duidelijk dat nog wordt gewerkt aan de website van SVK, maar we hebben er, gelet op wat we nu al hebben gezien, hoge verwachtingen van. De website van VAP geeft een prima gedocumenteerd beeld van alle programma’s waarmee wordt gewerkt. Dat beperkt zich ove- rigens niet alleen tot beeldende kunst, er is ook aandacht voor bijvoorbeeld film en theater. De redactie beveelt beide websites van harte aan.


SEPTEMBER 2013 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64