This page contains a Flash digital edition of a book.
BOSNIËVETERAAN EN CHECKPOINT-COLUMNIST BARRY HOFSTEDE SCHRIJFT EERSTE BOEK ‘Het enige wat ik nog


Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij


Lezers van dit blad kennen hem als Checkpoint Barry en wellicht ook van het veelgeprezen theaterstuk Thuisfront. Maar hij schreef ook hoorspelen, speelt in bands en sinds vorige maand is er zijn eerste boek: NL-Peace- keeper. Zijn tijd als militair in Bosnië loopt als een rode draad door al zijn creatieve werk. “Die ervaringen hebben me wakker geschud en bewust gemaakt van wie ik ben.”


“D


at was wel even schrikken om dat terug te lezen, want dat doe ik normaal


niet. Net zoals je in een vuilnisbak ook niet terug gaat kijken wat je hebt weggegooid. Ik herkende degene die het geschreven had bijna niet”, aldus Barry Hofstede (41). Voor zijn nu ver- schenen boek NL-Peacekeeper las hij de talloze dagboekaantekeningen die hij schreef kort na zijn uitzending in 1992 met 1 (NL/BE) VN Transport- bataljon naar Bosnië. Een confronte- rende ervaring noemt hij het zelf. “Ik had zo’n medelijden met de jongen die dit geschreven had. Ondertus- sen is er heel wat gebeurd. Gelukkig maar, ik moet er niet aan denken dat ik was stil blijven staan.”


Mentale vuilnisbak


Zijn ervaringen tijdens zijn vredes- missie als dienstplichtig chauffeur in het Bosnische Busovaca beschrijft hij aan het begin van zijn boek. De angsten, de frustraties en vooral de machteloosheid omdat boven alles de ‘neutraliteit’ gehandhaafd moest blijven, passeren de revue. Thema’s die ook in zijn columns in Check- point vaak een rol spelen. Ook de moeilijke periode direct na dienstverlating wordt in het boek beschreven. De veteraan ontvluchtte uiteindelijk Nederland en in het verre Australië werd de kiem gelegd voor zijn latere passie. “Ik werkte in Sydney in een drukkerij. Daar heb ik op een nacht voor mijzelf een leeg boek gemaakt en toen ben ik begon-


22 SEPTEMBER 2013


nen met schrijven. Ik had heel erg de behoefte om daar aan het andere eind van de wereld mijn gedachten te ordenen. Het ging slecht met me en ik wilde op de een of andere manier wat er in mijn hoofd zat eruit halen en concreet maken.” Zijn ‘mentale vuilnisbak’ noemt hij het nu. “Die duizend gedachten die je op een dag hebt, proberen op te schrijven. Het was ook schelden en foeteren op van alles, een soort uitlaatklep.” Hij bewaarde al zijn dagboeken en kon eruit putten voor zijn nu verschenen boek. Dat levert prachtige gedichten op, die kernach- tig beschrijven wat er in die tijd in hem omging.


Het was makkelijker om de oorlog te overleven


Dan alle dagen erna Ik had geleerd Voorbereid te zijn op alles Eenmaal terug Gebeurde er niets


(gedicht uit NL-Peacekeeper) PTSS


Na terugkeer uit Australië bleef hij werken aan de dagboeken. “Ik had ook veel tijd, want ik zat gewoon niet goed in mijn vel en kon niet wer- ken. Het enige wat ik had en wat me door de dagen heen hielp, was het schrijven.” Maar de Bosniëveteraan besefte ook dat hij niet zonder hulp zijn leven op de rit kon krijgen. “Ik ben op een gegeven moment in het CMH behandeld voor PTSS en dat


ging goed. Stap voor stap kwam ik er bovenop en kwam er ruimte in mijn hoofd om aan mijn toekomst te denken. Het eerste wat opkwam was studeren.” Hij begon te zoeken en kwam uit bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. “Toen ging mijn hart letterlijk sneller kloppen” De veteraan meldde zich aan en kwam door de zware selectie van de schrijfopleiding. “Ze nemen er maar vijftien aan, dus dat is heel bijzonder.” Hoewel hij vanaf het begin goede cijfers haalde, vond hij in zijn tweede jaar pas echt zijn draai. “Na een kritische evaluatie dacht ik: ik moet alles durven doen en laten zien, want school is de plek om fouten te maken. Dat pakte goed uit, want de docenten waren bij de volgende bespreking helemaal omgeturnd.” Aan het einde van zijn


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64