This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Out


In de rubriek Check Out kunt u als veteraan uw curieuze en opvallende berichten en/of foto’s kwijt. Stuur uw suggesties naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen o.v.v. Check Out of e-mail: checkout@veteranen.nl (vergeet dan niet uw huisadres te vermelden!)


Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller


Auteur op leeftijd


Hoewel hij volgens de definitie van Defensie geen veteraan is, is hij dat qua leeftijd absoluut: de 91-jarige Jaak Kne- vels uit het Belgische Linde. De Eerste Wereldoorlog maakte hij zelf net niet mee, maar de gepensioneerde mijnbe- diende schreef er wel een boek over. Dat boek, De Grote Oorlog, wordt volgend jaar uitgegeven, als het honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Knevels’ vader was soldaat in de Grote Oorlog en leerde in de Engelse keuken frieten bakken. “Wij waren de eersten van Linde die thuis frieten aten”,


vertelt Knevels lachend aan de Belgische krant Het Nieuwsblad. De hoogbejaarde Vlaming baseerde zich niet alleen op de verhalen van zijn vader, maar ook op die van zijn oom, die het eindoffensief van de oorlog in oktober en november 1919 meemaakte, en op die van andere WO I- veteranen uit zijn omgeving. Eerder schreef Knevels al vier andere boeken, daarnaast maakt hij elk kwartaal een krantje voor senioren uit de regio. “Ik ben slecht ter been en moet me met iets bezighouden”, zegt hij. “Bovendien is deze hobby goed voor de hersenen.” (JR)


Motorrijdende veteranen gekiekt (2)


Het bericht over de belang- stelling van politie en mare- chaussee voor motorrijdende veteranen op veteranendag in deze rubriek leidde tot nogal wat reacties. In de eer- ste plaats past een mea culpa voor het gebruik van de term Rijkspolitie die – hoewel niet uit de volksmond verdwenen – al sinds 1993 officieel niet meer bestaat. Enkele politie- veteranen maakten ons erop attent dat er tot januari dit jaar sprake was van regio- politie en sindsdien is er in dit verband kennelijk alleen nog maar sprake van (lande- lijke) politie. Waarvan akte! Andere reacties waren meer inhoudelijk en aanvullend daar waar het het optreden van de autoriteiten betrof. Zo werden de veteranen motorrijders op een andere locatie door marechaussees in een fuik opgevangen en onderworpen aan een onder- vraging via een formulier dat tot in de details moest worden ingevuld (zie ook To the Point, pag. 42). Een en ander heeft inmiddels tot een gesprek geleid tussen de Stichting Neder- landse Veteranen Motorrijders (SNVM) en de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens in het bijzijn van de Inspecteur der Veteranen generaal Ton van Ede. Het bestuur van de SNVM toont zich positief over


62 SEPTEMBER 2013


Veteranen motorrijders defileren tijdens de Nederlandse Veteranendag voor koning Willem-Alexander. Foto: William Moore


de opstelling van Leijtens in het gesprek, maar wil ook een gesprek met andere verantwoordelijken. In een brief aan haar leden laat het bestuur weten: ‘Wij rijden voor erkenning en waardering van veteranen. Wij hebben het gevoel dat wij ons doel naar de samenleving toe bereikt hebben, maar dat dit doel door bepaalde overheden nu gefrustreerd wordt. Wij doen er alles aan om volgend jaar weer gewoon te kunnen rijden voor erkenning en waardering.’ (FL)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64