This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth en Janke Rozemuller


Grote groep actief dienende militairen nu ook veteraan


De commandant van Zr.Ms. Van Speijk, kapitein-luitenant-ter-zee Ad van der Sande, ontvangt de veteranenpas en het insigne uit handen van de Commandant Zeestrijdkrachten, viceadmiraalMatthieu Borsboom. Foto: ministerie van Defensie


Ongeveer 850 veteranen in werkelijke dienst (militairen met uitzendervaring) hebben 22 augustus tegelijk het Draag- insigne Veteranen ontvangen. Meer dan 700 landmachtmilitairen ontvingen hun insigne in Ermelo, ’t Harde en Roo- sendaal. De bijna 170 opvarenden van Zr.Ms. Van Speijk kregen voor hun inzet tijdens de antipiraterijmissie Ocean Shield naast het insigne ook de vetera- nenpas. Alle ‘nieuwe’ veteranen kregen het Handboek Veteraan om hen te infor- meren over hun status als veteraan. Enkele militairen, één vertegenwoor- diger per krijgsmachtdeel, kregen hun insigne al tijdens de Nederlandse Vete- ranendag op 29 juni uit handen van minister Jeanine Hennis-Plasschaert. De komende maanden krijgen alle ‘nieuwe’


veteranen hun Draaginsigne Veteranen en het Handboek Veteraan uitgereikt. Met de aanpassing van de Veteranenwet heeft de Koninklijke Landmacht als grootste krijgsmachtdeel 20.000 vetera- nen in werkelijke dienst erbij gekregen. Het Draaginsigne Veteranen is in 2003 ingevoerd, maar werd tot 29 juni van dit jaar alleen uitgereikt aan oud-militairen met uitzendervaring. Het symboliseert een algemene waardering voor het belangrijke en risicovolle werk dat veteranen in het verleden hebben ver- richt. Daarnaast heeft het een belangrijke functie voor de herkenning van vetera- nen onderling. Veteranen in werkelijke dienst mogen het draaginsigne overigens niet op hun uniform dragen (zie ook hieronder). (JR)


Bijna 7.000 Srebrenica-doden geïdentificeerd


Bijna zevenduizend slachtoffers van het bloedbad na de val van Srebrenica zijn tot nu toe geïdentificeerd. Dat meldt het Bureau van de Hoofdaanklager van het Joego- slavië-Tribunaal. Volgens het laatste rapport van het tribunaal zijn nu 6.849 slachtof- fers geïdentificeerd. Van hen lagen er 6.056 in massagraven. Van 756 lichamen die in de bossen of op andere plaatsen bovengronds werden gevonden, kon niet worden vastgesteld of ze waren geëxecuteerd of bij gevechtshandelingen waren omgekomen. Er worden achttien jaar na de volkenmoord nog steeds nieuwe massagraven gevon- den, aldus het tribunaal. (JR)


Draaginsigne Veteranen toch niet op uniform


In het julinummer van Checkpoint stond dat ook veteranen in werkelijke dienst hun Draaginsigne Veteranen mochten dragen op hun uniform, maar dit blijkt onjuist. De Koninklijke Land- macht liet bij monde van het hoofd Bureau Ceremonieel en protocol weten dat het draaginsigne primair bedoeld is om de veteraan herkenbaar te laten zijn als hij of zij in een anoniem tenue loopt. Aan het draaginsigne herkent men dan de veteraan, of hij of zij nu in een polo van een veteranentenue loopt of in het klassieke veteranentenue. Veteranen in werkelijke dienst in uniform zijn al her- kenbaar als zodanig door de batons of decoraties. ‘Het Draaginsigne Veteranen is dan ook geen onderscheiding (daar- voor heeft men de herinneringsmedail- les in diverse vormen ontvangen), maar een versiersel dat de status van de dra- ger/draagster weergeeft als deze niet als veteraan herkenbaar is door een andere uitmonstering zoals tenue of onder- scheidingen’, zo laat de Koninklijke Landmacht weten. Voor het uniform is Defensiebreed bepaald dat daarop het draaginsigne niet gedragen wordt, het insigne is alleen bedoeld voor die situ- atie waarin een veteraan niet als zodanig herkenbaar is. (LvD)


4 SEPTEMBER 2013


Foto: Claudia Heinermann


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64