This page contains a Flash digital edition of a book.
VS bijvoorbeeld veel minder was, omdat daar de oorlog in Irak alle aandacht trok. Ook in een land als Duitsland, dat na de Tweede Wereldoorlog niets meer van militairen en oorlog moet hebben, is ‘erkenning’ juist wel een erg belangrijk schrijfmotief.


Positieve verhalen Nederlandse Afghanistanveteranen die tussen 2001 en


2010 een boek over hun ervaringen schreven, schrijven unaniem positieve verhalen: ze zijn als persoon gegroeid, hebben er veel van geleerd en willen graag aan de bui- tenwereld laten zien dat ze goed bezig geweest zijn. Dat is niet in elk land het geval (zie figuur 3). Of schrijvers overwegend positief of negatief zijn, hangt af van twee


Figuur 3: Plotsoorten per land 100% 80% 60% 40% 20% 0%


Negatief plot


Nederland VS Duitsland Canada Engeland Positief plot


factoren: of ze combattant zijn en of ze nog voor Defensie werken. Om met het laatste te beginnen: schrijvers die nog voor Defensie werken op het moment dat hun boek wordt uitgegeven, schrijven veel positievere verhalen dan mensen die uit dienst zijn. En combattanten – militairen die hun wapen in eerste instantie dragen om het actief te gebruiken, niet voornamelijk uit zelfverdediging – schrij- ven veel negatievere verhalen dan non-combattanten. Gezien het feit dat alle Nederlandse auteurs nog in dienst van Defensie waren bij het uitkomen van hun boek en onder de Nederlandse auteurs de non-combattanten overheersen – met twee business consultants (Braat en Silvius), een econoom (Heukers), een bouwkundige (Bielleman), een arts (Van der Heijden) en een jurist (Scholtens) – is het dan ook niet verbazingwekkend dat juist in Nederland de positieve verhalen overheersen.


Weinig verschillen


Al met al is dan ook de conclusie dat Nederlandse vete- ranenschrijvers niet zo heel erg veel afwijken van hun collega’s uit andere landen. Er worden hier relatief gezien net zoveel boeken geschreven als in andere landen, net als in andere landen voor een opvallend groot gedeelte door militairen die individueel zijn uitgezonden geweest en om redenen die vooral met het helpen van anderen te maken hebben. De verschillen die er zijn, bijvoorbeeld de positieve verhalen en het ontbreken van het schrijfmotief ‘erkenning’, zijn volledig te verklaren uit de algemene onderzoekresultaten. Kortom: Nederlandse militaire schrijvers zijn soms anders dan schrijvers uit andere landen, maar meestal niet.


NL–PEACEKEEPER is een indrukwekkend verslag van de invloed van een militaire uitzending op een mensenleven.


Checkpoint columnist Barry Hofstede onderzoekt zijn eigen geschiedenis aan de hand van dagboekfragmenten, theater- en hoorspelteksten en columns, die getuigen van acceptatie en nieuwe inzichten. Samen vertellen de teksten, in chronologische volgorde, het verhaal van de vervreemding en depressie na zijn terugkeer uit Bosnië, tot aan het nieuwe leven dat hij daarna opbouwde.


Prijs: € 16,95 € 14,95 adv checkpoint.indd 1 14 SEPTEMBER 2013


Deze bon kan ingeleverd worden bij alle reguliere boekhandels. Bestelt u dit boek via de webshop (www. uitgeverijgelderland.nl) dan ontvangt u naast 2 euro korting, een gesigneerd exemplaar. Vermeld in het vakje ‘opmerkingen’ de actiecode Checkpoint2013. Maximaal 1 bon /actiecode per boek. Geldig van 6 september tot 6 december 2013.


|


|


11-07-2013 14:02:38


KORTINGSBON


€ 2,- korting


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64