This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra, Anne Salomons en Dick Schaap


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Wreedheden


Iedereen eet sambal is een roman over de nasleep van de Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië en speelt zich af op Java. De verschrikkin- gen uit die jaren laten bij alle betrokkenen ongeneeslijke wonden achter. Schrijver Peter Storm van Leeuwen beschrijft deze verschrik- kingen, de wreedheden en de door vrijwel alle partijen gepleegde oorlogsmisdaden zo beeldend en overdadig dat het voor de fijngevoe- lige lezer een worsteling is om deze kloeke roman uit te lezen. Wat de lezer vasthoudt, is de indringend beschreven liefdesgeschiede- nis van soldaat Soenan die in dit bloedige strijdgewoel op


doorzettingsvermogen en een niet te zwakke maag beschik- ken. (AS)


Iedereen eet sambal – Peter Storm van Leeuwen


420 pagina’s € 22,50


Uitgeverij NAU, Blaricum (tel: 035-5241932)


e-mail: info@nederlandseau- teursuitgeverij.nl ISBN 9789491535062


Indische Nederlanders in Harderwijk


Hoe de Indische Neder- landers naar Harderwijk kwamen is een ontroerend verhaal. De waarde ervan is dat Theo Bakker Indische Nederlanders zelf hun geschiedenis laat vertellen. Het is toeval dat Harderwijk van 1815 tot en met 1909 ook het Koloniaal Werfdepot van het Koninklijk Nederlands- Indisch Leger (KNIL) was. Het gaat om een kwart mil- joen mensen die na 1945 in Indonesië en in 1962 ook op Nieuw-Guinea geen toekomst meer zagen. Veel Indische Nederlanders konden als oud-leden van het KNIL overstappen naar de Konink-


Martin PBM-5a Mariner KORT


Het boek Martin PBM-5a Mariner is geschreven door oud-marine- vlieger en historicus Kees Lee- beek. Voor het boek interviewde hij bemanningsleden van deze vliegboten die dienden in Nieuw- Guinea van 1950 tot 1960. De pri- mitieve omstandigheden ter plekke vormden het decor waarin het marinepesoneel onder vaak moei- lijke omstandigheden met deze amfibische vliegboten een bijdrage leverde aan de verdediging van


Nieuw-Guinea. In het boek worden ook de ongelukken beschreven, die helaas aan 32 mensen het leven kostten en waarbij 8 Mariners verloren gingen.


Martin PBM-5a Mariner. Amfibische vliegboot in dienst bij de Marineluchtvaartdienst – Kees Leebeek


232 pagina’s, rijk geïllustreerd € 42,95


Uitgeverij Geromy, Maarssen (tel: 030-2617221) www.geromybv.nl ISBN 9789081893657


lijke Landmacht. Ze kwamen naar de Veluwe, waar Defen- sie een van de grote werk- gevers was. In Harderwijk vonden ze in de nieuwe wijk Tinnegieter eindelijk een fatsoenlijke woning. Ze zijn nu bijna allemaal op leeftijd. Behalve het Indische trio Hearts of Soul lijken ze allen in de Nederlandse bevolking opgegaan. Een van de verhalen is van mevrouw Mulder-Keller, die als meisje in een Japans gevangenkamp terechtkwam, terwijl haar verloofde als


Terschelling en de luchtmacht


de vlucht slaat, vriendschap sluit met ‘de’ vijand en zijn grote liefde ontmoet. Een liefde die zal uitlopen op een traumatische ervaring. Voor diegene die zich afvraagt ‘hoe het ook alweer zat’, daar in voormalig Nederlands- Indië, biedt dit goed gedo- cumenteerde boek tevens een aardige geschiedenisles, maar dan moet je wel over


28 SEPTEMBER 2013


krijgsgevangene naar Japan werd overgebracht. Hij over- leefde de torpedering van het transportschip. ‘We heb- ben elkaar met hulp van het Rode Kruis teruggevonden. We zijn meteen getrouwd en kregen al kort daarna ons eerste kind, Marjolijn’, ver- telt ze. Al gauw werd haar man opgeroepen voor mili- taire dienst. ‘We woonden met een paar Nederlandse gezinnen bij elkaar, maar er waren geen mannen om ons te beschermen. Geregeld dreigde er gevaar en dook ik


KORT


Tussen 1956 en 1995 werden de bewoners van Terschelling vrijwel dagelijks geconfron- teerd met lawaaiige straaljagers en levensreddende helikopters. Terschelling en de luchtmacht geeft een impressie van bijna veertig jaar ‘Jackpot’, zoals het gebied van de schietrange op de Noordervaarderstrandvlakte genoemd werd.


Terschelling en de luchtmacht – Gerrit Boxem


41 pagina’s, geïllustreerd € 12,50 (inclusief verzendkosten) Bestellen kan door overmaking van € 12,50 op rekeningnummer 3071066 t.n.v. G. Boxem, Hoogeveen, o.v.v. Terschelling en de luchtmacht en uw postadres


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64