This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Monument versterkt band tussen veteranen’


Naam en leeftijd: Jaap Bragt (86) Rang en functie: Uitzending: Is nu:


soldaat


Nederlands-Indië, 1947-’50 gepensioneerd


Hobby’s: Hekel aan:


koorzang en orgelspel zakkenvullers


Beste oorlogsfilm: The Longest Day


Dat lot trof ook de vereniging in Vel- sen waarvan hij met Indiëveteranen Stef Wolthuizen en Cees Marseille het bestuur vormde. “De herdenking bij het Indië-monument versterkt de band tussen veteranen.”


Herdenking


Indiëveteraan Jaap Bragt wil de jaarlijkse herdenking van in Nederlands-Indië en Nieuw- Guinea gesneuvelde militairen bij het Nationaal Indië-monument in Roermond niet graag missen. Langzamerhand is het de enige plaats waar hij zijn Limburgse en Brabantse sobats van het Zwarte Panters genoemde bataljon 5-6 RI nog kan ontmoeten.


Door: Dick Schaap Foto: Karin Stroo


D 32


it jaar vindt de herdenking van de tussen 1945 en 1962 in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea gesneu-


velde militairen plaats op zaterdag 7 september. Jaap Bragt vertelt: “De één na de andere veteranenvereniging is de afgelopen jaren door veroudering of heengaan van leden opgeheven.”


SEPTEMBER 2013


De herdenking vindt hij altijd indruk- wekkend. Een aalmoezenier gaat voor in gebed, zoals zijn collega’s dat hon- derden malen deden bij stervende, jonge soldaten. In de doodse stilte na het blazen van de Last Post volgt daarna het plotseling bulderend in een zogenoemde missing man-formatie overvliegen van vier F-16-straaljagers in een ruitvormige groep. Precies boven het monument gaat het achter- ste vliegtuig loodrecht de lucht in en verdwijnt als een oplichtend stipje in het zwerk. Dit treft Bragt elk jaar weer als een ontroerend eerbewijs aan de meer dan 6.200 met naam vermelde gesneuvelden op het monument. Het symboliseert hun reis naar de eeuwig- heid. Door dat grote aantal is het monu- ment tevens een waarschuwing voor overmoed. “Na deze plechtigheid is het altijd weer tijd om met mijn thans vijf overgebleven sobats van ons peloton in familiekring in Roermond herin- neringen op te halen”, zegt Bragt. “Ons bataljon bestond uit 600 man. 45 van hen zijn gesneuveld. 43 van hen zijn op het ereveld Candi in Semarang begra- ven en 2 op het ereveld Menteng Pulo in Jakarta.”


Tweede politionele actie Bragt heeft van september 1947 tot mei


1950 27 maanden in Nederlands-Indië gediend. Hij en zijn sobats hebben het


er niet makkelijk gehad. De Zwarte Panters werden als voorbereiding op de tweede politionele actie ingedeeld bij de V-Brigade in Semarang. Bragt fun- geerde als verbindingsman. “Ik ben begonnen als gewoon soldaat en ook als zodanig geëindigd, maar zat rich- ting Solo wel op een pantserwagen voor het onderhouden van de onder- linge verbindingen. De T-Brigade ging richting Djokja”, vertelt hij. “Solo oogde verlaten. We ondervonden nau- welijks tegenstand. Ik heb er nog nooit zo’n vreemde kerstdag meegemaakt. De Limburgers en Brabanders waren alle- maal katholiek en gingen naar de nachtmis. De protestanten mochten daarna naar de kerk. Zat je daar met je geweer tussen je benen kerstfeest te vieren. We werden gelegerd in een schoolgebouw dichtbij de kraton van de soesoehoenan, de inlandse heerser van de stad. We konden ons redelijk vrij bewegen. De bevolking was niet tegen ons. We bewaakten olieopslag- plaatsen en de radiostudio.” Hij vertelt dat ze later te maken kregen met guer- rilla-activiteiten. “Daar zijn we dag en nacht mee bezig geweest. We kregen een gebied toegewezen van een paar provincies groot. Dat konden we nooit helemaal bemannen. Wij waren met ons peloton eigenlijk het grootste deel van onze tijd in Indië op buitenposten gelegerd. We hebben ons tot aan de overdracht van de soevereiniteit op 27 december 1949 bezig moeten houden met het onschadelijk maken van trek- bommen en wegversperringen. Met tranen in onze ogen hebben we daarna het rood-wit-blauw naar beneden zien gaan voor het hijsen van de rood-witte vlag van de republiek Indonesië.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64