This page contains a Flash digital edition of a book.
VERHALEN GEBASEERD OP OOGGETUIGENVERSLAGEN FAVORIET Top 10 veteranenboeken


Op de grafsteen van Cornelius Ryan, auteur van De langste dag, staat behalve zijn naam en de jaartallen van zijn leven slechts één woord: reporter. En precies dat woord verklaart het succes van zijn boek. Oorlogscorrespondent Ryan zei zelf ook over zijn werk: “Waar ik over schrijf, is niet de oorlog, maar over de moed van mannen.” Blijkbaar, gezien de talloze vertalingen en herdrukken, heeft dat gewerkt. Ook bij Nederlandse veteranen staat dit toch al weer oudere werk (eerste druk 1959) op nummer 1 in de top 10 van favoriete boeken van en voor veteranen.


Door: Gielt Algra D


e methode die Ryan gebruikte, door vetera- nen, Duitsers en geal- lieerden op te roepen om


hem te schrijven en zo hun verhalen door hem te laten bundelen, bevalt dus uitstekend. In het geval van De langste dag zouden 1.150 veteranen reageren en hem schrijven. Een methode die ook gebruikt wordt door beroemde auteurs als Lyn Mac- Donald en Martin Middlebrook. Het gebruik van verhalen van veteranen zelf als voornaamste bron is dan ook iets wat in de veteranenwereld onmiddellijk weerklank vindt. Zo is De slag in de Ardennen, van militair historicus John Toland, dat ook in de top 10 van favoriete veteranen- boeken van Checkpoint-lezers voor- komt, op eenzelfde manier samenge- steld en ook hiervoor werden meer dan duizend veteranen van zowel Duitse als Amerikaanse kant geïn- terviewd.


Het is dan ook niet vreemd dat in de top 10 ook het boek staat van Wim Dussel, Dat was jij marinier, over de geschiedenis van de mariniers- brigade in Nederlands-Indië, vanaf de opleiding tot en met hun inzet. Met dit verschil dat hij als oorlogs- correspondent in uniform zelf ter plaatse was toen het gebeurde en dus vooral ter plekke de mannen aan


Een militair van Task Force Uruzgan op een post op de Forward Operating BaseMartello schrijft in zijn dagboek, 3 oktober 2006. Foto: Paul Verheul/ AVDD, collectie NIMH


10 SEPTEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64