This page contains a Flash digital edition of a book.
en was moderator bij Marri- age Encounter. Correspon- dentie: Provincialaat Augus- tijnen, Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven.


7P08


Overleden 7O01 Op 11 februari jl. is op


86-jarige leeftijd Dirk Antoon (Dick) Schoots overleden. Op 9 mei 1945 is hij als matroos der derde klasse oorlogsvrij- williger in dienst getreden bij de Koninklijke Marine. Als kanonnier der tweede klasse heeft hij in Neder- lands-Indië gediend op de schepen Hr.Ms. Evertsen en Hr.Ms. Ceram. 18 augustus 1948 is hij aan boord van ss Waterman teruggekeerd in Nederland, waarna hij op 24 januari 1949 eervol uit de zeedienst is ontslagen als matroos der eerste klasse zee-milicien. Corresponden- tie: C. Schoots, Van Hees- wijkstraat 7, 5262 XG Vught.


7O02 Op 19 februari jl. is Martien Rongen overleden. Rongen diende tussen 1952 en 1954 als soldaat bij het regiment geneeskundige troepen in Ned. Nieuw-Gui- nea. Correspondentie: fam Rongen, Akkerweg 4, 5763 AN Milheeze.


7O03 Op 21 mei jl. is pater Piet Tuijp overleden. Tuijp heeft veertig jaar als priester met de Papoea’s geleefd en gewerkt. Hij was o.a. prior, parochiepastor en econoom. Hij gaf leiding aan de vor- ming van jonge Augustijnen


7O04 Op 23 mei jl. is D. Jansonius overleden. Janso- nius was de auteur van het boek Soldaat zonder franje, waarin hij zijn herinnerin- gen aan de Tweede Wereld- oorlog, het bombardement op Rotterdam en de politi- onele acties in Nederlands- Indië heeft geprobeerd te verwerken (Checkpoint 7-2008). Geïnteresseerden kunnen het boek nog bestel- len per e-mail: robj@janso- niusbv.nl (bij voldoende belangstelling wordt een derde druk overwogen). Cor- respondentie: R.D.L. Janso- nius, Utrechtseweg 153, 6862 AH Oosterbeek.


7O05 Op 26 mei jl. is Jurjen Lemstra overleden. Lemstra heeft van 1946 tot en met 1949 in Nederlands-Indië gediend. Correspondentie: R. de Jong (schoonzoon), Pinksterbloem 40, 8607 DV Sneek.


7O06 De Commissie Lief en Leed van het Contact Oud- Mariniers maakt met leed- wezen bekend dat op 18 juni jl. Nieuw-Guineaveteraan Jan Rolleman is overleden. Correspondentie: fam Rol- leman, Esstraat 56-201, 7462 EH Rijssen.


7O07 Op 30 juni is Ned. Indiëveteraan Herman (Harry) Bosch overleden. Bosch heeft van oktober 1946 tot febru- ari 1950 gediend bij het 3e Bataljon Regiment Stoottroe- pen. Correspondentie: fam Smit, Gentiaan 6, 7443 GW Nijverdal.


7O08 Op 15 juli jl. is Gerrit Vermaas overleden. Vermaas is medio 1947 als korporaal der mariniers uitgezonden naar Ned.-Indië en terug- gekomen in september 1949. Correspondentie: fam Van


Bemmelen, Vijf Akkers 45, 9356 CR Tolbert.


Boeken en tijdschriften 7B01 Gezocht: een boek van


een onbekende schrijver en titel over het ontstaan en de ontwikkeling in de jaren dertig van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (zoals beschreven in de Neder- landse pers, o.a. behandelin- gen in het parlement). Reac- ties: B. Goudriaan, Rijnstraat 430, 2953 CT Alblasserdam, tel: 078-6455356, e-mail: b.goudriaan@veteranen.nl


7B02 Gratis af te halen: alle jaargangen (vanaf dec 1995) van de Opmaat en Check- point. Reacties: H.J. Klooster- man, tel: 038-3636414.


7B03 Aangeboden (t.e.a.b.): een tweetal boeken, Dat was jij marinier (Wim Dussel, de geschiedenis van de Mari- niersbrigade met 73 foto’s van de auteur) en Met de Mariniersbrigade in Oost-Java (een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbri- gade samengesteld door ltn 2 der mariniers H.A. Wilmar). Reacties: B.C. van Nes, tel: 0183-632341.


Diversen 7D01 Verzamelaar zoekt


i.v.m. een te houden ten- toonstelling persoonsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook andere oorlogsdo- cumentatie is welkom. Reacties: L. Brand, Hannie Schaftstraat 18, 1991 PH Velserbroek.


7D02 Gezocht: een borduur- patroon (kruissteek) met het embleem van het Korps Mari- niers, A4 formaat of groter. Reacties: F. Kaal, tel: 0596- 750205 of 06-29984343, e-mail: frankfarmsum12@ gmail.com


7D03 Gezocht: borrelglazen met als opschrift de spreuk: katje halen, sloep naar de wal etc. Reacties: M. Ker- sten, tel: 06-17269888.


7D04 G.Th.H. Roelofsen kwam tijdens een verhuizing een petje tegen van United Nations met de naam Peter van Eijk. Waarschijnlijk zat Van Eijk als SMI bij het Hersteldeel van Dutchbatt (id card 4447?) 44 Painfbat. J.W.F.-VN. Roelofsen zelf was hoofd van het GNK peloton. Zij waren destijds met 29 man personeel. Roe- lofsen wil Van Eijk graag zijn pet teruggeven. G.Th.H. Roe- lofsen, Bosdrift 96-251, 1215 AN Hilversum.


7D05 Te koop (t.e.a.b.): avondbaadje (marine) wit, met koperen bolle knopen. Door marinekleermaker gemaakt. Maat 54-56. Reac- ties: W. van Kuppeveld, tel: 071-4073523, e-mail: w.van.kuppeveld@hetnet.nl


7D06 Verloren: op 29 juni vanaf het Malieveld Den Haag tot Maarheeze (trein- reis) een veteranenbaret met Stoterembleem van 1962 (Ned. Nieuw-Guinea). Reac- ties: T. van Mierlo, Broek- kant 13, 6021 CR Budel, tel: 0495-493501.


7D07 Het Kazemattenmuseum zoekt informatie over en fotomateriaal van de stelling Kornwerderzand. De stelling werd tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog in 1956 opnieuw in gebruikge- nomen door de Amerikanen. De gehele omgeving werd tot verboden gebied verklaard. Over deze periode is weinig bekend, de Amerikanen hebben een aantal Sherman tanks geplaatst, onbekend is het aantal, de verdere bewa- pening, welk onderdeel daar gelegerd was en hoe lang die periode heeft geduurd. Was men voorbereid om de brug ter plaatse op te blazen en was er sprake van munitie- opslag? Informatie hierover, in welke vorm dan ook, is van harte welkom. Reacties: H. Cieraad, tel: 0512-544140, e-mail: h.cieraad@chello.nl


SEPTEMBER 2013 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64