This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


hij de veteranendag in Den Haag, maar treft er nooit militairen van dit bataljon. Zijn deze er nog? Reacties: J. Lassche, Capellestraat 92, 8331 LB Steenwijk.


Personen 7P01 Toen K. de Vries in


nov ’48 als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine kwam voor een matrozenop- leiding stond er in een van de lokalen van het MOC in Loosdrecht een grote foto van kwartiermeester Van (of De) Vet. Het verhaal ging dat hij op Hr.Ms. De Ruyter gevaren had tijdens de Slag op de Javazee en waar- schijnlijk gesneuveld was. Hij is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde. Wie kan hier meer over vertellen en weet op welke schepen hij nog meer heeft gevaren? Reacties: K. de Vries, Elsbeek 15, 6163 HM Geleen, tel: 046-4741961.


7P02 Wie weet wie de per- sonen op deze foto’s zijn? Vermoedelijk komen ze


7P03 Wie herinnert zich Ger- rit Johannes (Joop) Stalenhoef (geb. 4 juli 1925 te Amers- foort en aldaar overleden op 31 oktober ’97)? Stalenhoef was gedurende de tweede helft van WO II ondergedo- ken en diende vervolgens als dpl militair bij de 7 dec div o.a. op Java (Tilatjap). Zijn ouders waren Matthijs Sta- lenhoef (1890-1960), slager van beroep en Heintje van Kommer (1893-1984). Reac- ties: S. Vermeer, Velperweg 147-W12, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763640, e-mail: papageno2309@gmail.com


7P04 De vader van John (Joop) van der Ster, Jan Adrianus van der Ster, was sgt-maj en heeft vlak bij de Grebbeberg gevochten. Later is hij gemeentesecretaris geworden van Herkingen, Dirsland en Melissant. Als gemeentesecretaris van Herkingen werd hij in 1943 gevangengenomen met een aantal andere raadsleden, terwijl men probeerde om een neergeschoten Engelse jager op de terugweg van Duitsland te verbergen, het- geen niet lukte aangezien de burgemeester pro-Duits was. Hij werd eerst naar Rotterdam vervoerd en daarna naar Vught waar hij negen maan- den verbleef. Heeft iemand


uit de omgeving van Eind- hoven. Reacties: M. Grij- seels, Groot Bijgaardenlaan 7, 5628 VT Eindhoven, tel: 040-2416550, e-mail: m.grijseels5@upcmail.nl


58


meer informatie over hem en zijn contacten? Reacties: J. van der Ster, 1 Meadow- brook lane, Thornbury, Ontario N0H 2P0, tel: 519- 599-2069, e-mail: john.van- derster@sympatico.ca


SEPTEMBER 2013


7P05 Op de foto in het mid- den staat Machel Haag tus- sen twee maten waarmee hij in juni 1949 in Batavia in het militaire hospitaal Polonia lag. Hij hoopt dat zij reageren bij het zien van deze foto. Reacties: M. Haag, De Kist 27a, 6661 ZD Elst, tel: 0481- 374995.


7P06 Adj b.d. Joop Lassche heeft als OVW’er gediend in Ned.-Indië bij 4-4-9 RI onder kap Zwart. Ieder jaar bezoekt


7P08 Frits Bijl zoekt over- levenden die samen met zijn vader dpl sgt Willem Bijl (geb. 24 sept 1917) tijdens de mobilisatie 1939-’40 en/of de meidagen van ’40 waren ingedeeld bij de spec. Cie van 15 RI in de omgeving van Woudenberg/Scher- penzeel. Hij was tijdens de mobilisatie ingekwartierd bij de familie Höster, Ekris 9 te Woudenberg. Ook zoekt hij mensen die samen met zijn vader gevangen hebben geze- ten in het krijgsgevangenen- kamp Stalag IVB (Mühlberg a/d Elbe) in de periode juli ’43 tot apr ’45. Reacties: F. Bijl, Gorterwende 3, 2182 PN Hillegom, tel: 06-21952225, e-mail: f_bijl@ziggo.nl


7P07 De vader van Dora Jonker-Lommers, Jordanus (Jor) Lommers (voorste rij, eerste links), is in 1941 als zeeman zwaargewond geraakt bij de Duitse aanval op Liverpool. Na een torpedoaanval en later een luchtaanval op ss Amstelland is hij tijdens het wachtlopen op ss Salland in Liverpool getroffen door een granaat. Na diverse operaties heeft hij een opleiding gehad in het Queen Elisabeth Trainings College in Leatherhead bij Londen. Onlangs kreeg zij bijgaande foto in bezit en de vraag is: weet iemand of dit Queen Elisabeth Trainings College is, en wanneer zou de foto genomen kunnen zijn? Reacties: D. Jonker-Lommers, Thorbeckekade 31, 1441 KR Purme- rend, tel: 0299-427656, e-mail: jonker@veteranen.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64