This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Info: M. van Tol, P. Grootjes- straat 4, 1742 RK Schagen, tel: 0224-218643, e-mail: mvantol@quicknet.nl


Reünies 7R01 Reünie 4-4 RI.


Datum: 11 september 2013. Locatie: Generaal Spoor- kazerne te Ermelo. Info: W. de Groot, Van Lenneplaan 191, 9721 PH Groningen, e-mail: wdegr04@kpnmail.nl


7R02 Reünie SFOR 13 Base Novi Travnik.


Datum: 13 september 2013. Locatie: regimentsmess GFPI te Oirschot. Info: website: www.vvvgfpi.nl/reunie, aan- melding: dannyroodzant@ hotmail.com


7R03 Reünie/bijeenkomst VOMI Noord-Brabant West. Datum: 18 september 2013. Locatie: vliegbasis Woens- drecht, de Kooi te Hooger- heide. Info: Wiel Huppermann, Wuustwezelsteenweg 18 bus 2, B - 2920 Kalmthout, België, tel: 0032-495109297, e-mail: wiel-iii@telenet.be


7R04 Reünie 425 BI, (6-6 RI) RLJ.


Datum: 20 september 2013. Locatie: Van Hornekazerne te Weert.


Info: Th. Duffhues, Eerselse- dijk 26, 5571 CM Bergeijk, tel: 0497-571592.


7R05 Reünie Regiment Huzaren van Boreel, gehele regiment.


Datum: 21 september 2013. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.


Info: Meino Jongma, e-mail: mbjongma@gmail.com of reunie200jaar@huzarenvan- boreel.nl, aanmelding (via webformulier): www.huzarenvanboreel.nl


7R06 Reünie 13e Herstelcom- pagnie.


Datum: 26 september 2013. Locatie: legerplaats Oirschot. Info en aanmelding (vóór 19 sept): e-mail: 13herstel@ gmail.com of via Facebook 13 Herstelcompagnie.


7R07 Reünie/herdenking Ver- eniging Veteranen Regiment Technische Troepen, LTD Ned.- Indië, Nieuw-Guinea en Korea. Datum: 2 oktober 2013. Locatie: Dumoulinkazerne te Soesterberg.


Info en aanmelding (bekende adressen krijgen een uit- nodiging): F.Ch. Geerling, Grootmaat 3, 6903 XA Zevenaar, tel: 0316-525175 of 06-13310403, e-mail: f.geerling9@upcmail.nl


7R08 Reünie 2-IBW (REME 88). Datum: 5 oktober 2013. Locatie: hotel-restaurant Van der Valk, Amsterdamseweg 505, Arnhem.


Info en aanmelding (bekende adressen krijgen automatisch bericht): H.A.C. van de Nou- weland, tel: 013-4674050 of A. Servais, tel: 045-5412488.


7R09 Reünie kadervereniging 41e Pantsergeniecompagnie legerplaats Bergen-Hohne. Datum: 5 oktober 2013. Locatie: ontvangst op de kazerne in Vught (Genie- museum), aansluitend: het Chaletpark te Cromvoirt (bij Vught). Info en aanmelding: Peter de Jong, tel: 073-5225011 of 06-23629927, e-mail: reunie41pagncie2013@ gmail.com


7R10 Reünie Indië Bataljon 4-8 RI.


Datum: 10 oktober 2013. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.


54 SEPTEMBER 2013


7R11 Reünie/jubileum 131 EMVO Squadron, voor huidige en voormalige leden van de vaste staf.


Datum: 10 oktober 2013. Locatie: vliegbasis Woens- drecht. Info en aanmelding: Eric van Berkel, e-mail: epm.v.berkel@mindef.nl


7R12 Reünie 423e Bataljon Infanterie.


Datum: 10 oktober 2013. Locatie: Trip van Zoudt- landtkazerne te Breda. Info en aanmelding (bekende adressen krijgen bericht): Joep Overbeek, W.M. Offrin- galaan 44, 2406 JC Alphen a/d Rijn, e-mail:


j.overbeek@veteranen.nl, website: http://


423bataljoninf.veteranen.nl


7R13 Reünie 101/350 Zwaar Afvoer Peloton.


Datum: 12 oktober 2013. Locatie: Kamp Nieuw- Milligen. Info en aanmelding (via e-mail):


350zwafcie@gmail.com


7R14 Reünie Hr.Ms. De Zeven Provinciën en voormalig Ned. Nieuw-Guinea.


Datum: 13 oktober 2013. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem. Info: N.G.A.F. Meeuwsen, Lodewijk Napoleonstraat 9, 5361 CD Grave, tel: 0486- 421138 of 06-47312240, e-mail:


ng.meeuwsen@ziggo.nl


7R15 Reünie alle OVW’ers Engeland-Schotland. Datum: 17 oktober 2013. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.


Info en aanmelding (voor diegenen die voor 30 sept geen uitnodiging hebben ont- vangen): Stichting OVW’ers Engeland-Schotland, secre- tariaat, Hoge Rijndijk 102,


2415 AG Nieuwerbrug, tel: 06-12211190, e-mail: bondvanwapenbroeders@ gmail.com


7R16 Reünie S-L-M Fregatten. Datum: 23 oktober 2013. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info en aanmelding (vóór 8 oktober): RZN, Postbus 37670, 1030 BH Amsterdam, e-mail: rznamsterdam@ gmail.com, website: www.mahu880.nl


7R17 Reünie/Oplijndag ODOPS Vereniging. Datum: 24 oktober 2013. Locatie: de Witte Raaf te Den Helder Info en aanmelding: ODOPS Vereniging, p/a Leeuwerik- straat 10, 1715 VK Span- broek, e-mail: odopsvereni- ging@gmail.com


7R18 Reünie mariniers en vlootpersoneel die in Fak-Fak hebben gediend, ook zij die zich hierbij betrokken voelen, zijn welkom.


Datum: 26 oktober 2013. Locatie: Handboogschutterij Houts Welvaren Helmond. Info en aanmelding (vóór 12 oktober, zij die eerder aan deze reünie hebben deel- genomen of zich al hebben aangemeld, krijgen een uit- nodiging toegestuurd): Jos van de Konijnenberg, tel: 0492-534102, e-mail: jos.vd.konijnenberg@ upcmail.nl of P. Postma, tel: 026-3612814, e-mail: p.postma75@upcmail.nl


7R19 Reünie bemanning Hr.Ms Walrus 802 NNG 1962. Datum: 1 november 2013. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem. Info: Bert Rebergen, tel: 076-5717774, e-mail: bertjokerebergen@casema.nl


7R20 Reünie 133 Elektronisch Technisch en Brandweer Oplei- dingen Squadron, voor alle (oud-)medewerkers van het 133 Squadron en van het voor- malige LETS.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64