This page contains a Flash digital edition of a book.
STRALEND WEER EN AANTREKKELIJK PROGRAMMA ZORGEN VOOR EEN HOGE OPKOMST


Uitbundig bevrijdingsdefilé Wageningen


Het traditionele bevrijdingsdefilé in Wageningen kende, mede dankzij het fraaie weer, een vrijwel vlekkeloos verloop met zo’n 120.000 bezoekers. De steeds meer uitgedunde delegaties van militairen die ons land in 1944-1945 bevrijd hebben, worden langzaam maar zeker vervangen door hun erfopvolgers en de vredesveteranen van nu.


Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij


"O 90-plussers


In tegenstelling tot vorig jaar was het prachtig weer in Wageningen op 5 mei. Niet gehinderd door de regen die de deelnemers een jaar geleden plaagde, kende het traditionele bevrijdingsde- filé een vrijwel vlekkeloos verloop. Al zorgde het oponthoud dat elk jaar ontstaat, vanwege de ceremoniële activi- teiten op en rond het 5 Mei Plein en de fly-past van historische vliegtuigen, voor gemopper onder wachtende veteranen. Het blijft fascinerend om te zien hoe de inmiddels 90-plussers die Nederland bevrijd hebben van de Duitse bezetters in Wageningen tijdens het defilé als ware bevrijders worden binnengehaald. Het zijn er ondertussen nog geen twee- honderd, maar ze werden door jong en oud langs de kant onder veel applaus


p dagen zoals deze tref- fen we elkaar en pin- ken soms een traantje weg. Denkend aan de


kameraden die hier niet bij kunnen zijn. Denkend aan de verschrikkingen die ze hebben moeten doorstaan. Het zijn onze veteranen, onze helden.” Generaal Tom Middendorp gaf dit jaar voor het eerst, als nieuwe Commandant der Strijd- krachten, een toespraak tijdens de vie- ring van Bevrijdingsdag in Wageningen op 5 mei. Middendorp vervolgde: “Zij dienden in het belang van ons allemaal. Zij waren bereid hun leven te geven voor onze vrijheid en onze welvaart. Zij zorgden ervoor dat wij vrij zijn; vrij van oorlog en onderdrukking. En dat al 68 jaar lang.”


toegejuicht. De meeste veteranen lieten zich vervoeren door de vele militaire voertuigen die deel uitmaken van de stoet, maar een enkeling nam nog steeds met opmerkelijke fitheid te voet deel aan het defilé.


Ridder MWO


Dankzij de relatief steeds grotere deel- name van de veteranen van vredesope- raties namen in totaal ongeveer 1.600 veteranen deel aan het defilé. Onder hen ook de nu 96-jarige ridder Militaire Willems-Orde Kenneth Mayhew, die de hoogste Nederlandse dapperheidsonder- scheiding ontving voor zijn bijdrage aan de bevrijding van Nederland. Het defilé werd voor het eerst afgenomen door generaal Tom Middendorp. Hij werd onder anderen terzijde gestaan door Pieter van Vollenhoven, Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht Ton van Ede en voorzitter Frans Weisglas van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.


Refererend aan de taferelen tijdens de bevrijding van Nederland destijds zijn het nu de veteranen die door kinderen snoepjes en koekjes krijgen aangeboden.


Op het festivalterrein De Dreijen, waar de deelnemers van het defilé zich sinds jaar en dag verzamelen, was het net als voorgaande jaren een gezellige ambiance waar alle ruimte was voor oude kamera- den om bij te praten of om familieleden rond te leiden langs het materieel van militaire uitzendingen dat zoals elk jaar op het terrein stond uitgestald. Het Bevrijdingsfestival in Wageningen telde in totaal net als vorig jaar 120.000 bezoekers. Vooral de jongeren kwamen in grote getale af op de optredens van muziekartiesten Gers Pardoel, Frank Boeijen en Trijntje Oosterhuis. Met de huidige formule lijkt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de toekomst voor wat de belangstelling betreft in elk geval zonnig tegemoet te kunnen zien.


JUNI 2013 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64