This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Gielt Algra, Charlene Cloo, Linde van Deth, Erik Paskamp en Janke Rozemuller


Wat is uw favoriete veteranenboek?


Op 26 en 27 september wordt door het Veteraneninstituut een symposium over veteranenboeken georganiseerd met de titel Veteranenauteurs en onderzoek naar militaire memoires. Twee dagen lang komen alle ins and outs over boe- ken van en voor veteranen aan bod. In aansluiting op dit tweedaagse boe- kensymposium zal de septembereditie van Checkpoint geheel gewijd zijn aan veteranen en boeken. In dat kader wil de redactie ook een top 10 presente- ren van favoriete boeken van en voor veteranen. Uiteraard kunt u deze als veteraan bepalen. Dus stuur uw favoriete


Boeken top 3 vóór 15 juli op een kaartje naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail naar checkout@ veteranen.nl o.v.v. Boeken top 10. De inzenders maken kans op een boeken- bon t.w.v. 100 euro of een exemplaar van enkele onlangs verschenen boeken van en voor veteranen. In de rubriek Dubbel Check vragen wij al sinds de eerste edi- tie naar het favoriete oorlogsboek. Aan de hand van de antwoorden hebben wij ter indicatie alvast de volgende top 10 van favoriete oorlogsromans en egodocu- menten van veteranen samengesteld ter inspiratie:


Beste Veteraneninitiatief


1. Bravo Two Zero – Andy McNab 2. Soldaat van Oranje – Erik Hazelhoff Roelfzema


3. The longest day – Cornelius Ryan 4. Schindlers list – Thomas Keneally 5. To hell and back – Audie Murphy 6. Dat was jij marinier! – Wim Dussel 7. De slag in de Ardennen – John Toland 8. Reis naar het einde van de nacht – Louis – Ferdinand Céline 9. De Aanslag – Harry Mulisch 10. Van het westelijk front geen nieuws – Erich Maria Remarque (FL)


Nederlands detachement EU trainingsmissie Somalië compleet


Met de komst van de laatste militairen eind mei is het eerste Nederlandse detachement voor de EU-trainingsmissie EUTM Somalië in het nabijgelegen Oost-Afrikaanse Oeganda een feit. Hoofdtaak van de missie is het trainen van Somalische veiligheidstroepen om de nieuwe regering, de Somali National Government, te versterken. Nederland doet sinds maart 2013 mee aan deze trainingsmissie. Twee militairen zijn geplaatst in de staf op het hoofdkwartier in de Oegandese hoofdstad Kam- pala, vier militairen, twee stafmedewerkers en twee trainers, zijn geplaatst op Bihanga, een Oegandees militair kamp op zeven uur rijden van Kampala.


Nederland wil naast deze inzet ook dertig tot veertig Neder- landse militairen uitzenden voor de Europese trainingsmissie in Mali, zo mogelijk nog deze zomer. De Nederlandse oud- minister Bert Koenders is hoofd van de VN-vredesmacht in dit West-Afrikaanse land. (JR)


Op 5 juni vond in Zwolle de kick-off van de veteranendag plaats in Zwolle. Deze stad won ook de prijs voor het Beste Veteraneniniti- atief. Nieuw-Guineaveteraan Ted Hielckert mocht een cheque ter waarde van € 2.500,- euro in ontvangst nemen. Met het Veteraneni- nitiatief Zwolle probeert de veteraan met een speciale culturele veteranendag de jongere generatie veteranen te bereiken en tege- lijkertijd burgers te betrekken bij de erkenning en waardering voor veteranen. Het prijzengeld moet besteed worden aan het initiatief. Vlnr juryleden Beste Veteraneninitiatief IGK Ton van Ede en Tonny Eyk, winnaar Ted Hielckert en wethouder van de gemeente Zwolle Filip van As. Foto: Birgit de Roij


4 JUNI 2013 Brochure Monuta


Bij deze editie van Checkpoint ontvangt u een speciale brochure van Monuta over de veteranenuitvaart. Uit onderzoek van het Veteraneninstituut is gebleken dat veel veteranen het belangrijk vinden dat bij hun begrafe- nis aandacht wordt gegeven aan hun veteranenstatus (zie ook Checkpoint 4-2013). In de brochure vindt u daar de nodige informatie over. Monuta is hoofdsponsor van de Nederlandse Veteranendag.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64