This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


Veteranenbegraafplaats Misschien een beetje vooruitlopend


heb ik begrepen, maar ik wilde niet langer wachten om te zeggen dat ik het een bijzonder mooi plan vind om een begraafplaats te krijgen voor veteranen. Als ex-inwoner van Nieuw-Guinea en ook Nieuw-Guineaveteraan, evenals mijn overleden vader die ook Nieuw- Guinea- en Indiëveteraan was, zou ik het een grote eer vinden om daar


cadet het bevel over de 7 december divisie hebben gevoerd. Aldus vermeld in het artikel over de onthulling van de naar hem genoemde presentatieruimte in de Oranjekazerne te Schaarsbergen (Checkpoint 4-2013). Echter: na een verschil van opvatting met de leger- cadet generaal Spoor werd in 1948 generaal-majoor Dürst Britt van het commando over de 7 december divisie ontheven en volgde de KNIL generaal- majoor E. Engles hem op. Voor de scheidende generaal volgde op 2 sep- tember 1948 in de Kamp Huygensweg een afscheidsparade. Deze gebeurtenis deed in de omgeving van de betrokke- nen nogal wat stof opwaaien.


Ben Okker, Zeist


Koning Willem-Alexander In het artikel ‘Koning Willem-


Alexander neemt defilé af’ (Check- point 4-2013) wordt geschreven over Zijne Majesteit. Dit is evenwel Zijner Majesteit (Zr.Ms. voor schepen van de Koninklijke Marine). Even wennen misschien?


C.J. Verkroost, via e-mail


Onderscheiden militairen Met mijn oude Indonesische herin- neringen nu weer eens met volle res- pect naar de gedecoreerde militairen gekeken (Checkpoint 4-2013). Maar waarom nu weer die bewust afge- schermde gezichten van al die fijne mensen? Ik begrijp het ergens wel, maar we leven nu toch in 2013? Wel nog even mijn compliment voor alle medewerkers van Checkpoint (zou hem niet kunnen missen).


eens te mogen liggen met vele andere veteranen die zich hebben ingezet, waar dan ook ter wereld, voor vrede en veiligheid. Mede door mijn Nieuw- Guineaverleden voel ik me dikwijls alleen staan in deze wereld en om straks begraven te kunnen worden met medestanders om je heen, geeft mij een geruststellend gevoel. En de verzeke- ring (Yarden) zal zijn steentje wel bij- dragen. Mooi en eervol initiatief.


Piet Zevenbergen, Den Haag


Generaal-majoor Dürst Britt De bij zijn mannen populaire generaal- majoor Dürst Britt zou van 1 september 1946 tot 2 september 1949 als eerste


Jan Sparreboom, Zaandam Taal (2)


Ik wil graag reageren op de ingezonden brief van dhr. Van Geldere in Check- point 3-2013, betreffende een taal- of typefout. Het ergert mij door de manier waarop. Het is natuurlijk link om dit in Checkpoint te laten opnemen, want velen zullen dit lezen, mijnheer Van Geldere. Het spijt me te moeten zeg- gen dat het woord slokan, zo u beweert dat het zou moeten zijn, niet door de beugel kan. Het moet namelijk selokan zijn. Het riekt enigszins naar muggen- zifterij, maar dat geldt dit keer dan voor u. Ik doe er dan aan mee, want als je


JUNI 2013 41


zegt dat woord is fout, moet je het zelf wel goed schrijven, om maar te zwijgen over een typefout, want daarmee raak je de redactie van het blad. Dan nog iets over de cover van Check- point 3-2013 Wat deed prins Bernhard op 10 mei 1940? Aan de bril zou je moeten kunnen zien dat het prins Bernhard is. Dit uniform met het bij- behorende hoofddeksel dat hij aan heeft, lijkt meer op een uniform van de Engelsen of Canadezen. Dat was toch enkele jaartjes later. Zo ook de stengun die prins Bernhard gebruikt zou heb- ben, lijkt mij niet mogelijk. Die wapens waren er toen nog niet. Maar och, een leuk plaatje, dat wel.


Arie Pennekamp, Indonesië Het veteranentenue


Nederland is een sterk verdeeld land. Op maatschappelijk, politiek en ker- kelijk gebied. Jammer, maar het cam- pagnebeeld voor de veteranendag 2013 vertoont hetzelfde beeld. Allerhande kledij met het aloude veteranentenue op de achtergrond. Het gezicht van de oude veteraan is verstopt achter een elleboog. Dit, terwijl ‘de oude hap’ is begonnen met de veteranenwereld een gezicht te geven. Bij het defilé in Den Haag lijkt het er soms op dat er kleur- rijke bollenvelden voorbij marcheren. En die alledaagse spijkerbroeken verho- gen het aanzien van veteranen ook niet bepaald. Veteranen zouden bij officiële gelegenheden ongeveer hetzelfde tenue moeten dragen. Laten wij, met geringe variaties, als een eenheid zichtbaar blijven. Hoe denken de veteranen daar zelf over?


Jaap van Ommen, Doesburg


NederlaNdse VeteraNeNdag Za 29 JUNI 2013 deN Haag


Foto: Oorlogsgravenstichting


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64