This page contains a Flash digital edition of a book.
Uiteindelijk komt hij daar echter op terug en, in zijn eigen woorden ‘…ging ik naar Vietnam, waar ik sol- daat was, en toen weer naar huis. Ik heb het overleefd, maar een goede afloop was dat niet. Ik was een lafaard. Ik ging naar de oorlog.’ Veel- zeggend hoe Vietnam – maar niet alleen Vietnam – onder sommige van de betrokken veteranen voortleeft. (JS)


Wat ze droegen – Tim


O’Brien € 17,95, e-book € 9,99 Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam


(tel: 020-5353135) www.meulenhoff.nl ISBN: 9789029088749


Nieuw-Guinea 1962


De journalist Pierre Heijboer bevestigt in zijn uitstekend gedocumenteerde boek De eer en de ellende dat Neder- land in de laatste zenuw- slopende maanden voor de overdracht via de Verenigde Naties van het bestuur over Nieuw-Guinea door het oog van de naald is gegaan. De Nederlandse militaire inlich- tingendiensten wisten eind juli 1962 al dat Indonesië een bataljon parachutisten, twee bataljons mariniers, een landmachtbataljon en twee volledige legerbrigades com- pleet met artillerie, tanks en genietroepen klaar had staan voor de grote aanval. Naast


Ondergang van drie Britse kruisers


Drie Britse kruisers, HMS Aboukir, Cressy en Hogue, werden op 22 september 1914 vlak voor de Scheve- ningse kust door de Duitse onderzeeboot U9 onder commando van Otto Wed- digen tot zinken gebracht. Dit was nog geen vijftig dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een bijzonder harde slag voor het trotse Albion. 62 officie- ren en 1.397 manschappen kwamen daarbij om het leven. Door de koopvaar- dijschepen Titan en Flora werden respectievelijk 286 en 147 Britten gered. Nog weken na deze torpedering spoelden lijken van de Brit- ten aan de Nederlandse kust aan en werden hier begraven.


Geheel toevallig belandde publicist Henk van der Linden tussen twee zake- lijke afspraken op een parkeerplaats van een hem onbekende Haagse begraaf- plaats. Omdat hij iets heeft met de sfeer op begraaf-


plaatsen, besloot hij tot een wandeling en stuitte hij op een klein monument voor aldaar begraven opvaren- den van de drie kruisers. Dat trof hem, omdat Neder- land neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit heeft na bezoeken aan archieven in Engeland en Duitsland en het speuren naar memoires en dagboe- ken van opvarenden en dagbladen uit de beginperi- ode van de Eerste Wereld- oorlog geleid tot het boek Drie massagraven voor de Nederlandse kust. Het is ook in het Engels vertaald. Uit de door Van der Linden tot leven gebrachte geschie- denis van de ondergang van de Britse kruisers in 1914 spreekt een grote persoon- lijke betrokkenheid van de schrijver. Hij verbaast zich over het feit dat de Brit- ten de beveiliging van de troepenaanvoer naar het vaste-land overlieten aan drie verouderde kruisers. Hij slaagde erin nabestaan-


den van de redders van de 433 Britse zeelieden op te sporen. (DS)


Drie massagraven voor de Nederlandse kust. 22 sep- tember 1914 – Henk van der Linden 206 pagina’s,


zw/w geïllustreerd € 18,95


Uitgeverij Aspekt, Soester- berg (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461531872


deze troepenmacht lagen in Bitung in Oost-Indonesië zes door Russen bemande onderzeeboten klaar met de opdracht op het uur van de Indonesische aanval evacua- tie van vracht of materieel uit de hen toegewezen sector te voorkomen en alle schepen onder welke vlag dan ook in dat gebied te vernietigen. Zowel in de Indonesische als in de Nederlandse offi- ciële geschiedschrijving is altijd hardnekkig gezwegen over de Russische deelname aan acties tegen Nederlands Nieuw-Guinea.


Schout-bij-nacht Reeser drong vergeefs aan op toe- stemming voor het aanval- len van Indonesische bases. Zijn verzoek werd door de


Nederlandse regering afgewe- zen. Wel werd toestemming verleend voor de evacuatie van vrouwen en kinderen uit plaatsen aan de zuidkust. Het was president Kennedy die uiteindelijk een complete oorlog tussen Nederland en Indonesië wist te voorkomen in een gesprek met Subran- dio, de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Heijboer was in 1973 al van plan om het ‘totale verhaal’ over de kwestie Nieuw- Guinea op te schrijven, alle kanten van het conflict en de verhalen van de Nederlandse en Indonesische militairen over de oorlog in de jungle. Onmisbare bronnen bleken echter voor hem gesloten te zijn. Alles wat hij beschrijft


in zijn uiterst boeiende boek is gebaseerd op documenten, gesprekken en getuigenissen of geciteerd uit memoires. Het is een boek dat in de boekenkasten van de Nieuw- Guineaveteranen eigenlijk niet mag ontbreken. (DS).


De eer en de ellende. Nieuw-Guinea 1962 – Pierre Heijboer


412 pagina’s € 20,95, e-boek € 12,95 Uitgeverij Literoza, Zoetermeer


(tel: 079-3203590) www.literoza.nl ISBN 9789400821255


JUNI 2013


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64