This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Nederlandse veteranen bij Memorial Run in Berlijn


De Dutch Veterans Bikers Association (DVBA) heeft op zaterdag 11 mei met 13 Nederlandse veteranen van verschil- lende missies deelgenomen aan een herdenkingsmotorrit in Berlijn. De rit, georganiseerd door de Duitse motor- club Recondo Vets MBC, heeft als doel stilstaan bij alle omgekomen militairen sinds het opzetten van de Bundeswehr in 1955. Ook de Zweedse en Deense veteranen waren vertegenwoordigd. De rit startte bij het vliegveld Tempel- hof in Berlijn. Onder politiebegeleiding reden ongeveer tachtig motoren langs indrukwekkende highlights als het Joodse monument, Checkpoint Charlie en de Berlijnse Muur. Halverwege de rit was er een indrukwekkende kransleg- ging bij het monument voor omgekomen militairen.


De chief van de Recondo Vets MBC over de motorrit: “The Memorial Run was intended not only for our German comrades, but for comrades from all NATO/UN Joint Forces. I do not see the Dutch soldiers or the Swedish, I only


Sociaal Juridisch Loket


Oud-militairen en politiemedewerkers kunnen sinds kort met al hun vragen op sociaal juridisch gebied terecht bij het Sociaal Juridisch Loket (SJL). Het loket is een initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtof- fers (BNMO) en de militaire en politiebonden en wordt moge- lijk gemaakt door financiële steun van het vfonds. ‘Wij vinden het Sociaal Juridisch Loket een belangrijk initiatief, dat wij graag ondersteunen. Vrede en veiligheid zijn immers belang- rijke pijlers in de samenleving, zowel op nationaal als interna- tionaal niveau. Erkenning en waardering voor de mensen die zich hiervoor inzetten zou vanzelfsprekend moeten zijn en zij moeten ook kunnen rekenen op onze steun als dat nodig is’, aldus Ton Heerts, directeur van het vfonds. Het onafhankelijke loket voorziet in een behoefte aan coördi- natie en door de samenwerking kan optimaal gebruik worden gemaakt van de expertise van de betrokken partijen. Oud- militairen en politiemedewerkers kunnen terecht bij het SJL, zonder dat ze lid zijn van een van de aangesloten organisa- ties. Het SJL geeft advies en begeleidt zo nodig naar de juiste instanties. Het loket heeft nauw contact met onder meer het Veteraneninstituut, het 24/7 loket Politie, het Centraal Aan- meldpunt Defensie en de stichting Waardering en Erkenning Politie. (LvD)


Sociaal Juridisch Loket, Postbus 269, 3940 AG Doorn, tel: 0343-474182 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur), e-mail: info@sjloket.nl, www.sjloket.nl


6 JUNI 2013


see brothers in the great brotherhood of soldiers who we are.” Hans Dolstra, oprichter van de DVBA, legde een krans bij het monument: “Als ik langs duizen- den fotograferende toeschouwers rijd, hoop ik dat mensen zich even afvragen waarom militairen hun leven wagen.” Namens Wounded Warriors Netherlands legde Ed Brouwer een krans: “Het is op


dat moment erg intens en indrukwek- kend om samen met andere veteranen te herdenken. Maar ik rijd ook mee omdat ik hoop dat het helpt de Duitse vete- ranen de erkenning en waardering te geven die ze verdienen. Het zit diep dat ze nog steeds genegeerd worden door de politiek.” (CC)


Miles4Justice


Op zaterdag 1 juni vond de Miles4Justice zeilrace plaats in Medemblik. 150 lichamelijk en/of psychisch gewonden en hun familie waren uitgenodigd voor het zeilevenement. De vetera- nen streden om de Miles4Justice cup, voor hun partners waren er workshops en ook voor de kinderen waren er allerlei activiteiten. Foto: Marcel Kloesmeijer


Foto: Charlene Cloo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64