This page contains a Flash digital edition of a book.
Prominenten in Raad van Toezicht Wounded Warriors NL


De nieuwe huisstijl van Wounded Warriors Netherlands. Foto: WWNL


Wounded Warriors Netherlands, een vereniging voor alle veteranen die zijn onderscheiden met het Draaginsigne Gewonden, is erin geslaagd enkele prominenten plaats te laten nemen in haar Raad van Toezicht. Een van de leden is luitenant-generaal b.d. Lex Oostendorp. “Wounded Warriors Netherlands verenigt in haar doelstelling de gewonde vete- raan en zijn of haar achterban op een eigentijdse en aanspre- kende wijze. Ik vind het een voorrecht op deze wijze nog iets voor deze doelgroep te kunnen betekenen”, aldus de voor- malige IGK en Inspecteur der Veteranen op de website van de vereniging. De Raad van Toezicht bestaat verder uit het echtpaar Geert Jan Knoops (hoogleraar internationaal straf- recht en advocaat) en Carry Knoops-Hamburger (advocaat). Zij zetten zich beiden in voor de stichting Miles4Justice (zie ook hiernaast). Tot slot zit Tweede Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA) in de Raad van Toezicht. Zij is binnen haar fractie woordvoerder Defensie en nam het initiatief voor de totstand- koming van een Veteranenwet. Naast de Raad van Bestuur presenteerde Wounded Warriors Netherlands onlangs ook haar nieuwe huisstijl en een nieuw tenue. (JR)


Kijk voor meer info op www.woundedwarriors.nl Herdenking bij voormalig


vliegveld Ypenburg Op vrijdag 10 mei, de dag na Hemelvaartsdag, werd de her- denking van de Slag om de Residentie in mei 1940 wederom gehouden. Bij het monument, bij het voormalige stationsge- bouw van voormalig vliegveld Ypenburg op het ISLA plant- soen in Den Haag, werd door de burgemeester Van Aartsen van Den Haag en zijn collega’s van de omringende gemeenten stilgestaan bij deze ‘verloren overwinning’. Er waren zeven veteranen van deze strijd aanwezig. ‘De verloren overwin- ning’, zoals deze strijd ook wel genoemd wordt, kenmerkte zich door Nederlandse militaire successen op dit strijdtoneel in de meidagen van 1940, die echter achterhaald zouden wor- den door gebeurtenissen elders. Het bombardement op Rot- terdam zou ook deze ‘overwinnaars’ dwingen de wapens neer te leggen. De strijd zou aan meer dan vijfhonderd Nederlandse militairen het leven kosten en de Duitse verliezen, inclusief de afgevoerde krijgsgevangenen, zouden hier een veelvoud van zijn.


Ook dit jaar waren er weer ‘oude bekenden’, zoals Paul Moer- man met zijn markante kepie uit zijn tijd bij het regiment gre- nadiers in 1939-1940 (zie Checkpoint 7-2011), maar ook bij- voorbeeld de meidagenveteraan en veteraan van ‘de Slag om de Residentie’, Pieter van der Burgh (zie Checkpoint 3-2013), die voor het eerst bij deze herdenking aanwezig was. Zoals elk jaar zou deze herdenking voorafgegaan worden door een herdenking bij het monument Grenadiers en Jagers gelegen in de nabijgelegen nieuwbouwwijk naast openbare school De startbaan. Zoals elk jaar spelen de leerlingen van deze basis- school, gelegen op de locatie van het voormalige strijdtoneel, een belangrijke rol bij deze herdenking. (GA)


JUNI 2013 7


VP terug naar Doorn


Na zeven jaar Den Haag keert het Veteranen Platform (VP) per 1 januari 2014 terug naar Doorn. Het VP zal zich vesti- gen in het nieuwe gebouw van Stichting de Basis. Op 28 mei werd een huurcontract getekend met de Basis. In het nieuwe gebouw worden ook andere organisaties gevestigd, zoals het Veteraneninstituut en de BNMO. Het VP keert terug naar de plek waar het in 1989 werd opgericht. De koepelorganisatie van veteranengroeperingen laat weten het belangrijk te vinden dicht bij andere spelers en partners te zitten om zo makkelijker te kunnen samenwerken. De Basis geeft aan blij te zijn met de komst van het VP, omdat het nieuwe gebouw daarmee de samenwerking op het vlak van veteranen en veteranenzorg meer volledig kan faciliteren. Het vfonds zal de verhuizing financieel ondersteunen. (LvD)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64