This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In B


ehalve informatie over de aanstaande vete- ranendag in deze editie veel aandacht voor veteranen die in voormalig Joegoslavië actief zijn geweest. Deze categorie maakt inmiddels het grootste deel uit van de totale populatie veteranen. Dat is bijvoorbeeld ook te merken in de uitslag van de Veteranen top 50. Het grootste aantal stemmers behoort tot deze groep. Onder hen natuurlijk ook de veteranen van Dutchbat. In juli is het alweer 18 jaar geleden dat het drama zich in Srebrenica voltrok. En nog bijna wekelijks is er wel een nieuwsbericht dat aan die periode doet herinneren. Zeker nu de processen van Mladic en Karadzic worden gevoerd voor het Joegoslaviëtribunaal. Tweede Kamerlid van de VVD Anne Mulder is zo’n veteraan van Dutchbat, die door de actualiteit telkens weer herinnerd wordt aan Srebrenica. Zijn indrukwek- kende verhaal bewijst dat het desondanks – of soms misschien wel juist daardoor – mogelijk is om een maatschappelijke carrière op te bouwen. Mulder loopt dan ook elk jaar trots mee in het veteranendefilé op veteranendag in Den Haag.


Niet minder imposant is het verhaal van oud-majoor Jos Gelissen die gegijzeld werd door de Bosnische Serviërs onder leiding van Mladic. Ook Gelissen ging door een diep dal, maar heeft een nieuwe invulling aan zijn leven kunnen geven door zijn belevenissen in een boek vast te leggen en door het maken van schilderijen en tekeningen. Op veteranendag is een proeve van zijn bekwaamheid te zien in de Kunsttent op het Malieveld. De veteranendag belooft in elk geval weer een boeiende dag te worden met – als het weer meezit – ongetwijfeld een groot aantal bezoekers. Zij kunnen onder meer genieten van muziekartiesten, al dan niet begeleid door militaire orkesten, op het altijd gezellige Malieveld. En er is veel informatie over alles wat veteranen beweegt: van Veteranen met een missie tot Veteranen voor de klas. En vergeet ook niet even langs te gaan bij de sectie van het Veteraneninstituut, waar Checkpoint deel van uitmaakt.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud


10


22 4 Check Up Korte nieuwsberichten


9 Bevrijdingsdefilé Wageningen Zonnige 5 mei


10


Nederlandse Veteranendag Programma


12 Veteranenbeleid Meningen veteranen gepeild


14 Veteranen top 50 Uitslag


17 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


19 Inzet voormalig Joegoslavië Overzicht


Voorpagina: In Kosovo, eens een autonome republiek binnen Joegoslavië, werden de etnische Albanezen jarenlang onderdrukt door de Servische machthebbers. In 1998 escaleerde de situatie en de NAVO besloot in te grijpen. Ook Nederland leverde een bijdrage. Foto: NIMH


20 Gegijzeld in Bosnië Veteraan Jos Gelissen


22 2


Drievoudig veteraan ROC-docent Eric de Graaf


JUNI 2013


Foto: privécollectie Eric de Graaf


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64