This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra, Dick Schaap en Jan Schoeman


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestel- len) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn boeken ook als e-book te downloaden.


Valkenburg mei 1940. De strijd om het vliegveld en het dorp. Beschrijving van de gevechten en ooggetuigen- verslagen – D. Harff en P. Harff


592 pagina’s, geïllustreerd € 24,95


Valkenburg mei 1940


Iedereen die de verhalen van ‘de slag om de residentie’ uit Checkpoint kent of bijvoor- beeld de nog in april 2013 uitgezonden documentaire Verloren overwinning heeft gezien (ook terug te vin-


den op YouTube) weet hoe ingrijpend deze gevechten zijn geweest voor iedereen die ze meemaakte. Niet alleen voor de Nederlandse en Duitse militairen die in een volstrekt nieuwe manier van oorlogvoeren werden geworpen, maar zeker ook voor alle burgers die daar plots, zonder duidelijke frontlinies, tussen zaten. De auteurs van Valkenburg mei 1940 hebben een deel van deze gevechten, rondom het ten noorden van Den Haag liggende vliegveld Valkenburg en het nabijge- legen gelijknamige dorp, als uitgangspunt gekozen. Een gevecht dat de volle vijf dagen van mei 1940 in alle hevigheid werd voort- gezet. Hier komen Duitse en Nederlandse militairen aan het woord, maar bovendien ook Nederlandse burgers.


28 JUNI 2013


Zonder het overzicht over het grote geheel te verliezen, worden de gebeurtenis- sen rondom Valkenburg tot in detail gedocumenteerd en belicht. Hierbij wordt gebruikgemaakt van voor velen uniek fotomateriaal dat uit allerlei hoeken en gaten tevoorschijn lijkt te zijn getrokken. Bijzonder is bijvoorbeeld ook de afbeelding van de gecrashte Fokker D21 van de Neder- landse piloot Guus Kiel, die gelukkig zijn relaas ook nog in Checkpoint 1-2007 heeft verteld. En natuurlijk past het verhaal van Hans Seket (zie Checkpoint 8-2009), die als batterijcommandant met zijn stukken bevel kreeg om Valkenburg te bevuren, geheel in het door deze auteurs opgevoerde relaas van Valkenburg mei 1940. Of je nu in de buurt woont, familie hebt die er woont of gewoon geïnteresseerd bent in de krijgsgeschiedenis van mei 1940, het zijn allemaal uitstekende redenen om dit lijvige werk te bemachtigen. (GA)


Kijk voor bestelinformatie en boekhandels waar het boek te verkrijgen is op www.oorlogsboek.nl ISBN 9789081670708


Wat ze droegen


Als je al iets kritisch over dit boek zou willen zeggen, dan zou dat kunnen gaan over de vertaling van de titel. Immers, Wat ze droegen roept als eerste associatie kleding en uniformen op, terwijl de oorspronkelijke


titel The Things They Carried veel meer dan uitsluitend kleding behelst en daarmee ook de inhoud van het boek veel beter dekt. De titel ver- wijst namelijk ook naar bij- voorbeeld de brieven, foto’s, wapens, muggenolie, sigaret- ten, rantsoenen, maar ook immateriële zaken als angst en eenzaamheid die militai- ren op uitzending met zich meedragen.


Het boek bevat een serie buitengewoon indrukwek- kende korte verhalen van veteraan Tim O’Brien, onder meer bekend geworden van If I Die in a Combat Zone, waarin hij stilstaat bij zijn eigen Vietnamervaringen. ‘De oorlog is al een half leven geleden, maar door de herin- neringen is de oorlog nu. En soms leiden de herinnerin- gen tot een verhaal, en daar- door is de oorlog eeuwig’, aldus de auteur.


Misschien wel het hoog- tepunt van het boek is het verhaal Op de Rainy River waarin O’Brien, als net afgestudeerd studentje, de beruchte oproepkaart voor de vervulling van zijn dienstplicht ontvangt. Hij verbrandt de kaart niet, zoals zoveel van zijn generatiege- noten deden, maar omdat hij de oorlog als onjuist en onrechtvaardig ervaart, onderneemt hij wel een vluchtpoging naar Canada.


KORT Heimwee naar de sterren


Robin Goldstein (pseudoniem voor R. van Beek), naar eigen zeggen internationaal ontdekkingsreiziger, archeoloog, schrijver en songwriter, schrijft in zijn boek Heimwee naar de sterren niet alleen over zijn zelfbedachte factorisatie- theorie, die het ontstaan van de mensheid moet verklaren, maar ook over zijn tijd als UNIFIL-militair en legionair in het Vreemdelingenlegioen.


Heimwee naar de sterren – Robin Goldstein


383 pagina’s, geïllustreerd € 24,95 www.robingoldstein.com ISBN 9789090237923


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64