This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 14 / juni 2013 / nummer 5


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Freedom rock


De Amerikaanse kunstenaar Ray ‘Bubba’ Sorensen heeft het plan opgevat om alle districten van de staat Iowa te voorzien van een door hem geschilderde freedom rock. De originele freedom rock staat in Greenfield, Iowa. Elk jaar in mei rond Memorial Day maakt Bubba een nieuwe schildering op de steen, als eerbetoon en dankbetuiging aan veteranen. Hij begon hiermee in 1999, omdat hij mensen wilde laten zien waarvoor Memorial Day bedoeld is. In de tekening op de steen wil hij de emoties en het verlies vatten. Nu wil hij een freedom rock maken in elk district. Dat betekent dat hij er nog 98 moet beschilderen, maar dat vindt hij geen probleem. De kunstenaar laat weten dat de stenen nooit groot genoeg zijn voor alle verhalen van veteranen. “Ik zou er wel een miljoen kunnen maken.” Hij verwacht vijf tot zeven jaar bezig te zijn om alle districten van Iowa te voorzien van een freedom rock. (LvD)


www.thefreedomrock.com


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen, tel: 024-3600974; fax 024-3243653, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Redactie: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk- Wiltjer, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Groote bieren


Verschillende brouwerijen in België willen een graantje meepikken van de her- denking van honderd jaar Groote Oorlog. Eind vorig jaar kondigde Eutropius het Remembrance Beer 14-18 aan (zie Check Out 10-2012). En nu komt brouwerij Vanhonsebrouck, vooral bekend om haar speciaalbieren Kasteelbier, St. Louis en Brigand, met het Passchendaelebier: een blond bier van hoge gisting met toch een laag alcoholgehalte. Met het biertje lijkt de brouwerij zich vooral op de Britse Eerste Wereldoorlog-toerist te richten. De fles is ontworpen naar Engels model met een inhoud van 50 centiliter en er komt ook een glas van ruim een halve liter, de zoge- heten pint. Verder meldt de brouwerij dat de soldaten op het etiket historisch cor- rect zijn weergegeven en zijn lettertype en klaproos (poppy) toepasselijk gekozen. Ook roept de maker van het biertje op om bij het openen van een fles een minuut stilte te houden om zo de gevallenen te herdenken. Naast het speciale bier moet er dit jaar ook nog een speciaal Passchendaelecafé in Passendale komen. (JR)


In Checkpoint 6-2013 (vanaf 26 juli) o.a.:


• Verslag Nederlandse Veteranendag • Fotoverslag lokale veteranendagen • Nederlandse inzet in Korea


Aan dit nummer werkten mee: Jan-Willem van Besouw, Fred van Brandwijk, Wim van den Burg, Charlene Cloo, Martin Elands, Jos Groen, Irene Hansen, Barry Hofstede, Marcel Kloesmeijer, Gerrie Koops, Jo Luijten, Miles4Justice, William Moore, Jos Morren, NIMH, Oorlogsgravenstichting, Erik Paskamp, Chris van der Plasse, Martin Roemers, Birgit de Roij, Sjaak Severs, Koos Sol, Karin Stroo, VVD-fractie, Leon Wecke, Marleen Wegman, Leo van der West, Jarg Woldhuis en Leo IJsvelt


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, fax 024-3606129, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


JANUARI-FEBRUARI 2013 JUNI 2013


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64