This page contains a Flash digital edition of a book.
Missie


Onder leiding van Hofstra is de SAP geprofes- sionaliseerd. “We hebben een missie, een visie en een beleidsdocument geformuleerd. Daarin staat wat we belangrijk vinden en dat is ook precies wat we doen. We kunnen altijd meer sponsoren gebruiken, maar ons verhaal staat als een huis.” Hij vervolgt: “We hebben de afgelopen jaren losgelaten dat je als bestuurslid verstand moet hebben van paarden. Of dat je een link moet hebben met gehandicapten. Het is niet altijd en… en….”


Dat laat onverlet dat paardrijden het belangrijk- ste proces is. “De corebusiness is lesgeven aan gehandicapten met paarden en vrijwilligers. De manager/instructeur moet zorgen dat het hier goed reilt en zeilt. En het bestuur van de stich- ting moet zorgen dat het bedrijf loopt.” De SAP is tevens een erkend leerbedrijf, niet alleen voor studenten van de hippische oplei- dingen, maar ook voor opleidingen op het gebied van bedrijfskunde en zorg. “Er zijn genoeg stagiaires die een bijdrage kunnen leve- ren aan de stichting en dat doen ze ook graag.”


Zorgplan Voor iedere ruiter is een zorgplan. “Alle ruiters


hebben een klein boekje waarin hun eigenaar- digheid, hun afwijking, gedrag of wat dan ook staat. Daar moet je mee om kunnen gaan.” Er vindt regelmatig overleg plaats met de vrijwil- ligers van een groep ruiters over de voortgang. Daarbij zijn ook de fysiotherapeut en huisarts (ook vrijwilligers) betrokken. “Zo halen we het beste uit onze ruiters”, legt Hofstra uit. “Want dom zijn ze niet en zielig ook niet. We hebben tachtig ruiters en ze zijn allemaal anders, met hun eigen boekje met beperkingen. Maar het


Stichting Aangepast Paardrijden


Wie: Steffen Hofstra Wat: bestuursvoorzitter Waar: Kampen Wanneer: 2007 tot heden Contact: Steffen Hofstra, tel: 06-52046011, e-mail: steffenhofstra@home.nl, website: www.zwartendijkruiters.nl


JUNI 2013 49


verschil tussen een ruiter en een niet-ruiter is dat het bestuur het boekje heeft. Ook ik heb zo’n boekje, maar dat heeft niemand. De grens is af en toe heel schimmig.”


Opvolger


Bij zijn aantreden als voorzitter gaf Hofstra aan dat hij maximaal twee termijnen van vier jaar zou doen en wellicht nog één jaar extra om het bestuur de tijd te geven een geschikte opvolger te zoeken. Hoewel hij die jaren nog niet volge- maakt heeft, geeft hij aan dat hij eind 2012 al heeft nagedacht over zijn rol binnen de SAP. “Toen ik hier begon, had ik een duidelijke mis- sie: wat wil ik regelen? Die dingen heb ik gedaan en nu is het misschien vooral een kwes- tie van meer van hetzelfde. De dingen die goed lopen, blijven ook wel goed lopen. De vraag is of er voor mij nog wel genoeg uitdaging zit in mijn werk hier en of de stichting toe is aan een ander type voorzitter. Die discussie gaan we dit najaar voeren.”


Bestuursvoorzitter Steffen Hofstra op de manege van de Stichting Aangepast Paardrijden. Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64