This page contains a Flash digital edition of a book.
Aanvullingen en correcties 3P13 Het e-mailadres van Eric van den Berg is erikrutger@gmail.com


Overleden 5O01 Het bestuur van de


Stichting Veteranen Pur- merend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 14 december 2012 Laurens Anto- nius (Loek) Boots op 84-jarige leeftijd is overleden. Boots diende van 1946 tot 1949 als soldaat 1e klas OVW bij het Wapen der Genie in Indonesië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede (met gesp 1947) en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: voorzit- ter SVP, Peter Stiphout, tel: 06-20074314 of e-mail: info@veteranenpurmerend.nl


5O02 Het bestuur van de Stichting Veteranen Pur- merend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 13 januari jl. Theodorus Cornelis (Theo) Dobber op 86-jarige leeftijd is overleden. Dobber diende van 1947 tot 1950 als soldaat OVW bij het Wapen der Genie in Indonesië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: voorzit- ter SVP, Peter Stiphout, tel: 06-20074314 of e-mail: info@veteranenpurmerend.nl


5O03 De veteranen te Borne maken met leedwezen bekend dat op 12 februari jl. A.P.R. Pieterse-de Geus is overleden. De Geus was een van de drie vrouwelijke vete- ranen binnen deze groep. Op 3 dec 1945 diende zij als Marva schrijver 3e klasse KMR bij het ministerie van Marine, Marn staf. Op 17 febr ’48 vertrok ze uit Nederland per ms Willem Ruys naar Ned.-Indië en werd geplaatst bij de Marinekazerne Weltevreden te Batavia, MARVA bataljon, later naar de Marinekazerne Oedjong te Soerabaja. Ze verliet de zeedienst op 16 mrt ’50 als


Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut publiceert wetenschappelijke studies, verzorgt onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten en maakt zijn verworven kennis en audio visueel bezit toegankelijk voor een breed publiek. Voor informatie, zie: www.nimh.nl


hoofdmarva schrijver 2e klasse. Ze was draagster van het Ereteken voor Orde en Vrede en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Cor- respondentie: A. Kamphuis- Pieterse, Paltrokmolen 89, 2406 JS Alpen aan den Rijn.


5O04 Het bestuur van de Stichting Koopvaardijperso- neel 1940-1945 maakt met leedwezen bekend dat op 2 maart jl. bestuurslid Ger- rit Winterswijk op 94-jarige leeftijd is overleden. Win- terswijk was drager van de Eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau. Correspondentie p/a: Stich- ting Koopvaardijpersoneel 1940-1945, secretariaat, Meeuwensingel 114, 3121 XN Schiedam.


5O05 Op 3 maart jl. is Willem Hardam op 58-jarige leeftijd overleden. Hardam heeft 38 jaar gediend bij de Konink- lijke Marechaussee. Cor- respondentie: M. Hardam, Deelheugte 140, 9403 HG Assen.


5O06 Het bestuur van de Stichting Veteranen Pur- merend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 9 april jl. Johannes (Joop) Burg- graaff op 86-jarige leeftijd is overleden. Burggraaff diende van juli 1947 tot mei 1950 als soldaat OVW bij 5-3-RI in Indonesië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede en het Draagin- signe Veteranen. Correspon- dentie: voorzitter SVP, Peter Stiphout, tel: 06-20074314, e-mail:


info@veteranenpurmerend.nl


Na een bescheiden start op 1 juli 1913 op vliegkamp Soesterberg ontwik- kelde de Nederlandse militaire luchtvaart zich tot een volwaardig lucht- wapen en een zelfstandig krijgsmachtdeel. De afgelopen eeuw is daarmee, in meer dan één betekenis, een bevlogen periode. Daarin neemt Soester- berg een speciale plaats in. Vanaf het prille begin van de gemotoriseerde luchtvaart speelde het Utrechtse vliegkamp een cruciale rol in de ontwik- keling van het Nederlandse luchtwapen. Deze dominante positie behield het tot de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de bezettingsjaren benutte de Duitse luchtmacht Fliegerhorst Soesterberg voor offensieve operaties, maar moest zij zich ook teweer stellen tegen geallieerde luchtaanvallen.


5O07 Op 30 april jl. is op 87-jarige leeftijd Cees de Graaf overleden. De Graaf was korporaal in het OVW- bataljon Kennemerland 2-4 RI. Aanvankelijk in de 2e compagnie en later in de stafcompagnie. In november 1945 is hij met ms Alcantara vertrokken, via Engeland en Malakka, naar Ned. Oost-


Na 1945 kreeg de Vliegbasis Soesterberg een markante plaats toebedeeld in de bondgenootschappelijke luchtverdediging van de navo. Behalve voor de Koninklijke Luchtmacht was de basis veertig jaar achtereen de thuishaven van een Amerikaans Fighter Squadron, dat met geavanceerd materieel een zichtbare – maar ook duidelijk hoorbare – bijdrage leverde aan het behoud van de Europese vrede en veiligheid. Na de val van de Muur in 1989 tot de sluiting in 2008 was Soesterberg de thuisbasis van transportvliegtuigen en -helikopters die wereldwijd bijdroegen aan tal- rijke humanitaire missies en vredesoperaties. Tegenwoordig getuigen de aanwezige luchtmachtmonumenten, de behouden infrastructuur en het nieuwe Nationaal Militair Museum van de uitzonderlijke plaats die Soes- terberg inneemt in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis.


Bakermat Soesterberg verschaft een uniek inzicht in de ontwikkeling van een eeuw militaire luchtvaart in Nederland. Met uw smartphone of tablet krijgt dit fraai geïllustreerde jubileumboek een extra audiovisuele dimen- sie en bekijkt u tientallen historische filmfragmenten en clips uit een boei- ende geschiedenis.


ISBN 000 00 0000 000 0 SVP BARCODE AANLEVEREN


Indië. Na verblijf op West- en Midden-Java is hij in juni 1948 met ms Indrapoera thuisgevaren. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met drie jaarges- pen. Correspondentie: fam De Graaf, Bingerdensedijk 10, 6987 EA, Giesbeek.


5O08 Op 12 mei jl. is vete- raan en oud-commando Frans L. Vogelzang te Breda overleden. Vogelzang was in het bezit van zowel de groene als de rode baret. Hij was lid van de Com- mandovereniging Regiment Speciale Troepen (RST) en heeft zijn diensttijd in Nederlands-Indië als ser- geant doorgebracht. Ook was hij lid van de VOKS. In Checkpoint 6-2002 heeft een interview met hem gestaan (Ooggetuige Slag bij Hedel). Correspondentie: fam Vogel- zang, Groenedijk 194, 4826 DE Breda.


Boeken en tijdschriften 5B01 Aangeboden (t.e.a.b.):


het boekje Praatjes en plaatjes voor de soldaatjes, uitgege- ven in de mobilisatietijd 1939. Inhoud: grappige ver- halen, tekeningen en liedjes, alles tot vermaak van de gemobiliseerde militairen. Reacties: J.F. van Ede, tel: 033-4768824.


5B02 Onlangs verschenen: het jubileumboek Een eeuw militaire luchtvaart in Neder- land 1913-2013. Het boek geeft een uniek inzicht in


NIM NIM EEN EEUW MILITAIRE


LUCHTVAART IN NEDERLAND 1913-2013


Bakermat Soesterberg Rolf de Winter


de ontwikkeling van een eeuw militaire luchtvaart in Nederland. Met uw smart- phone of tablet krijgt het boek een extra audiovisu- ele dimensie en bekijkt u historische filmfragmenten en clips uit een boeiende geschiedenis. Het boek (boekhandelsprijs € 29,90) is gratis voor (oud-)lucht- machtmedewerkers (excl. verzend- en administratie- kosten à € 12,50). Reserveer een exemplaar via: Uitgeve- rij Boom, Antwoordnummer 10618, 1000 RA Amsterdam of via e-mail rsvp@uitgeve- rijboom.nl of reserveer het boek en haal het op tijdens de Veteranendag Koninklijke Luchtmacht en het Reünie- & Jubileumfeest op 5 sep- tember 2013 op Vliegbasis Gilze-Rijen (à € 5,- admini- stratiekosten). Niet (oud-) luchtmachters kunnen het boek bestellen op: www.uitgeverijboom.nl


5B03 Aangeboden: de vol- ledige serie (52 nummers) van het tijdschrift Weerzien met Indië. Tevens gezocht: een stafkaart van Cheribon. Reacties: C.J. de Gooijer, tel: 040-2264124, e-mail: cdgsr@xs4all.nl


Diversen 5D01 Verloren: fotocamera,


merk Canon D1100 met veel foto’s van terrein De Dreijen, stationaire opstelling leger- trucks en defilé op 5 mei te Wageningen. De camera zit verpakt in een grijze fototas, samen met Canon Speedlite flitser 270EX II. Deze tas is verloren geraakt na afloop v.d. festiviteit, tijdens het vertrek van het terrein per pendelbus naar station Ede- Wageningen en/of vervoer per trein naar Voorburg, via Utrecht/Gouda. Reacties: A. Muller, De Tol 365, 2266 EG Leidschendam, tel: 070-3019477, e-mail: alex.muller@veteranen.nl


JUNI 2013


59


EEN EEUW MILITAIRE LUCHTVAART IN NEDERLAND 1913-2013


Rolf de Winter


Nederlands Instituut voor Militaire Historie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64