This page contains a Flash digital edition of a book.
Contact Vi en CAP


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard: Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Veteranen toegejuicht door bezoekers bevrijdingsfestival


Op 5 mei werd er door het hele land op bevrijdingsfestivals stilgestaan bij vrijheid. Op het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle werd er bijzondere aandacht besteed aan de rol van veteranen. Het festival werd door vele duizenden mensen bezocht. Honderden bezoekers gingen met een veteraan in gesprek. In een speciaal als huis- kamer ingerichte tent spraken jonge en oude festivalgangers met een van de acht aanwezige veteranen over vrijheid. Wat houdt vrijheid in? Hoe spreken wij vrijheid met elkaar af?


Aan het einde van de dag bedankten festivalbezoekers de veteranen voor hun inzet. Rob van der Pol en Harry Wildeboer werden door de presentator van het festival uitgenodigd op het hoofdpodium om enkele vragen te beantwoorden. Onder luid gejuich van 35.000 mensen betraden zij het podium en spraken hier over wat vrij- heid voor hen betekent. Het initiatief kwam voort uit een samenwerking tussen het scholenproject van het Veteraneninstituut Verhalen van veteranen en het Landstede- college. (LvdW)


Veteraneninstituut op de Nederlandse Veteranendag


Jaarverslag Veteraneninstituut


Ben je benieuwd naar de activiteiten van het Veteraneninstituut (Vi) gedu- rende het hele jaar? Voor 2012 zijn deze samengevat in het jaarverslag 2012. Dit is te downloaden op de website van het Vi: www.veteraneninstituut.nl/ over-het-vi (CC)


Militair Kampioen- schap Wielrennen


ook voor veteranen Het Militair Kampioenschap Wielren- nen op 30 augustus in Amersfoort Vlasakkers wordt georganiseerd door de Koninklijke Landmacht. Ook veteranen zijn uitgenodigd mee te doen aan dit kampioenschap. Bent u geïnteresseerd in deelname? Meldt u zich dan vóór 9 augustus aan via de website van het Veteraneninstituut: http://www.vetera- neninstituut.nl/activiteiten/kampioen- schappen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen via tel: 0343-474150 of e-mail: info@veteraneninstituut.nl (CC)


Het Veteraneninstituut op de Nederlandse Veteranendag in 2012. Foto: Leo van der West


Op 29 juni vormen de binnenstad van Den Haag en het Malieveld alweer voor de negende keer het decor voor de Nederlandse Veteranendag. Net als voor- gaande jaren is het Veteraneninstituut (Vi) aanwezig op het Malieveld. Dus heeft u een vraag, welke dan ook, over veteranenzaken, kom vooral langs! Bent u al veteraan, maar hebt u nog geen veteranenpas? U kunt ter plekke een pas aanvragen. Is uw speldje kapot of wilt u er één extra kopen? Of wilt u gewoon eens kennismaken met de medewerkers van het Vi? In de grote tent is net als vorig jaar ruimte om aan te schuiven aan een grote tafel en gezellig een kop koffie of thee te drinken met de directeur van het Vi, vrijwilliger Gerrit Vink, medewerkers van het Vi en Checkpoint en andere veteranen. Vergeet u daarnaast vooral uw veteranenpas niet mee te nemen. Want op ver- toon van deze pas ontvangen veteranen een presentje. Wees er snel bij, want op = op! Alle medewerkers van het Vi hopen u te mogen begroeten op 29 juni op de Nederlandse Veteranendag! (CC)


JUNI 2013 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64