This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Websites UNPROFOR-eenheden onder de loep


De Nederlandse deelname aan de United Nations Protection Force (UNPROFOR) bestond onder meer uit een verbindings- bataljon en een transportbatal- jon. We vergelijken de websites die aandacht besteden aan de rol van respectievelijk het trans- port- en het verbindingsbataljon in voormalig Joegoslavië.


Informatief gehalte Vormgeving


Beeld en/of geluid Social media


Toegankelijkheid Door: Wim van den Burg I


n een poging de oorlog in voormalig Joegoslavië in te dammen, besloot de Veilig- heidsraad op 21 februari 1992 tot de oprichting van UNPROFOR. De Veiligheidsraad breidde 8 juni 1992 de UNPROFOR-operaties uit naar Bosnië-Herzegovina. De vredes- macht bestond uit drie componen- ten: een militaire component, een civiele component en een politie- component. Nederland nam onder meer deel met een verbindingsbatal- jon 1(NL)UNSigbn en een transport- bataljon 1(NL/BE)VN TRANSPORT- BATALJON.


De website van het transportbataljon bestrijkt de periode van de rotatie T2 t/m T6 en betreft de periode van maart 1993 tot maart 1994. De site is ontwikkeld om te dienen als commu- nicatiemiddel voor hen die dienden bij het transportbataljon. De website heeft onder meer tot doel het plaatsen van (bijzondere) foto’s van bijeenkom- sten, het organiseren van reünies, het opsporen van uit het oog verloren col- lega’s en het actueel houden van de contactgegevens. De vereniging van oud-leden 1(NL)UN Signalbattalion probeert onder meer met behulp van de website iets te doen aan de saam- horigheid en belangenbehartiging van de mensen die in de periode 1992 t/m 1994 bij het bataljon hebben gediend.


Rustige uitstraling


Aan de vormgeving van beide web- sites is jammer genoeg niet al te veel aandacht besteed. Hoewel het natuurlijk primair om de inhoud gaat, wil het oog ook wat. Er is gebruikgemaakt van zachte kleuren en strakke lijnen waardoor de web- sites een rustige uitstraling hebben. Als het gaat om beeld, geluid en social media pakken beide website goed uit op het gebied van beeld. Er is een behoorlijke hoeveelheid foto’s te vinden van zowel heden als verleden. Op de website van het transportbataljon is naast de foto’s ook nog een aantal powerpoint- presentaties te vinden. Daarnaast vinden we op dezelfde website ook nog een aantal YouTube-filmpjes. Over het gebruik van social media op beide websites kunnen we kort zijn, dat is er niet en dat is erg jammer want het kan toch ook een mooi middel zijn om onderlinge contacten te onderhouden.


De toegankelijkheid van beide web- sites is redelijk. Ze maken allebei gebruik van een eenvoudige menu- structuur. Het menu is te vinden op de linkerzijde van de pagina. De informatie die je zoekt, is in de meeste gevallen niet verder weg dan een muisklik. Er is natuurlijk ook nog een aantal submenu’s, maar ook


dan blijft het aantal muisklikken om de informatie te vinden beperkt. Jammer is dat op beide websites geen algemene zoekfunctie beschikbaar is, want dit zou de toegankelijkheid tot de informatie natuurlijk verbeteren. Wel kan bij het verbindingsbataljon worden gezocht welke mensen zich waar bevonden en bij het transport- bataljon is een zoekfunctie voor publicaties beschikbaar.


Onderscheid


Op het informatieve gehalte van de websites is, gelet op de doelstelling die wordt nagestreefd, niet zoveel aan te merken. Wel is de website van het transportbataljon op dit onder- deel duidelijk uitbundiger. Er is daar, naast een grote hoeveelheid kranten- knipsels, ook een aantal onderdeels- bladen te vinden zoals Dutch Post en ’t Geitenpad. Waar de website van het verbindingsbataljon zich in onderscheidt, is de beschrijving van de oprichting, de ontplooiing en de inzet van 1(NL)UNSigbn. Het is een beschrijving van de ervaringen en belevingen van de eerste bataljons- commandant en zijn plaatsvervanger waarmee zij ongetwijfeld een bij- drage hebben geleverd aan een stukje historie van het Wapen van de Verbindingsdienst.


JUNI 2013 35


Verbindingsbataljon Transportbataljon www.signalbn.nl


voldoende matig


voldoende n.v.t. goed


ruim voldoende matig


ruim voldoende n.v.t. goed


www.unprofor-t2-t6.eu


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64