This page contains a Flash digital edition of a book.
Landmacht Toen in 1996 duidelijk werd dat


er bij de marine geen vast dienst- verband in zat, besloot De Graaf de overstap naar de 11e Afdeling Rijdende Artillerie te maken. In april 1999 werd hij met KFOR 1 uitgezonden naar Kosovo. “Na een hele korte voorbereiding beland- den we via Thessaloniki in Tetovo in Macedonië. Daar moesten we tot in juni wachten voordat we Kosovo in mochten en in Orahovac aan het werk konden. Tijdens de soci- ale patrouilles merkten we dat de bevolking heel erg blij was met onze komst. In Orahovac was het bepaald niet rustig en we moesten regelmatig waarschuwingsschoten en lichtgra- naten afvuren om de gemoederen te bedaren.” Terug in Nederland ging De Graaf als instructeur naar het schoolbataljon in Ermelo om vervolgens naar de 14e Afdeling Veldartillerie te gaan. In 2004 besloot hij zijn militaire uniform in te ruilen voor dat van de politie. “Ik had ondertussen een gezin en was voortdurend op oefe- ning. Bij de politie Flevoland zocht men mensen en men beloofde mij een mooie carrière. Toch was dit niet wat ik echt wilde en tijdens de Land- machtdagen in 2007 in Wezep heb ik mijn vrouw gevraagd hoe ze het zou vinden als ik terug zou gaan. Haar reactie was: nu pas?”


De Graaf kon terugkeren bij de landmacht en in juni 2009 vertrok hij naar Uruzgan. “Deze keer was de voorbereiding veel ruimer en we werden als waarnemersploeg toegevoegd aan een draaiende lucht- mobiele compagnie. Alles was voor- bereid en we kwamen als het ware in een gespreid bedje. Deze missie was totaal verschillend van al het andere werk dat ik bij de krijgsmacht heb gedaan. Wij waren 90 procent van de tijd buiten de poort. Ik heb het


hele gebied gezien en het werk uitge- voerd waar ik voor was opgeleid. Het dieptepunt van de missie kwam toen Kevin van der Rijdt op 6 september en Mark Leijsen op 7 september om het leven kwamen. Dat is heel triest. Het gevoel dat wij toen had- den, is met geen pen te beschrijven. Zo zwaai je nog naar iemand en het volgende moment…”


ROC


Na zijn uitzending werd De Graaf bevorderd tot opperwachtmeester en kreeg hij de kans om als militair docent bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap te beginnen. “Omdat ik het bij het schoolbataljon goed naar mijn zin had gehad, heb ik besloten deze kans te grijpen. Toch was er een dubbel gevoel. Anderen gingen weer op missie en ik kreeg een baan op drie minuten fietsen van mijn huis.” In 2006 heeft hij de hbo- opleiding Opleidingskunde afgerond en hij is sinds 2012 als burgerdocent in dienst bij het ROC.


Op het ROC Friese Poort in Emme- loord leiden De Graaf en zijn col- lega’s toekomstige militairen op. Jongeren kunnen hun studie afron- den op niveau 2 van het mbo met een mogelijke toekomst als soldaat of korporaal of op niveau 3 met een mogelijke toekomst als onderofficier. Bij de start van de opleiding is niet zeker of de jongeren door Defensie worden aangenomen. “Voor ze op het ROC beginnen, hebben ze een sportmedische keuring gehad. Defen- sie geeft geen baangarantie, maar geeft wel aan dat deze opleiding een duidelijke pre is.”


Eric de Graaf bij Deh Rawod, Afghanistan, terwijl hij snoepjes uitdeelt aan de jeugd tijdens een verkenningspatrouille, 2009. Foto: privécollectie Eric de Graaf


Historisch besef


Omdat De Graaf het belangrijk vindt dat de toekomstige militairen goed worden voorbereid op hun toekomst heeft hij contact gezocht met het Veteranencomité in Emmeloord. “Dit heeft geresulteerd in een vruchtbare samenwerking. Zo zitten onze jonge- ren tijdens de lokale veteranendag in de ondersteuning en ze regelen onder meer de ontvangst en het hijsen van de vlag. De jongeren komen met vete- ranen in gesprek en horen hun erva- ringen. Verder zijn we op 4 mei met een kleine erewacht betrokken bij de kranslegging bij de graven van vier Gemenebest piloten. Bij de doden- herdenking in de Polder hebben we de erewacht en leggen we in combi- natie met de Natres een krans.” In 2012 ging een groep van de toe- komstige militairen op studiereis naar Normandië. “Dit als voorberei- ding op 4 mei. Historisch besef brengt mijns inziens bewustwording op gang. Dat is wat wij jongeren die op 16-, 17-jarige leeftijd kiezen voor een toekomst in de krijgsmacht zeker ook mee willen geven. Uit eigen ervaring weet ik hoe bezeten je kunt zijn van een ideaal. Dat is fantas- tisch, maar de tijden zijn veranderd. Deze jongeren zijn bestemd voor de krijgsmacht van de toekomst en wij leggen het fundament. Een prachtige en verantwoordelijke taak.”


JUNI 2013 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64