This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win dvd Sporen naar het front


Deze maand stelt Source 1 media vijf exemplaren van de dvd Sporen naar het front (zie aanbieding in Checkpoint 4-2013, pagina 38) beschikbaar om te ver- loten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel. Deze dubbel disc-dvd is speciaal uitgekomen ter gele- genheid van de gelijknamige expositie in het Spoorwegmuseum in Utrecht die nog tot 1 september te zien is.


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel Horizontaal:


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een oorlogsfilm. Dat is tevens de oplos- sing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 25 juli 2013 op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijs- vraag 5a’. E-mailen mag ook naar: plus- point@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorres- pondeerd.


Uitslag prijsvraag 3a en 3b De oplossing van prijsvraag 3a in Check-


point 3-2013 luidt Warrior. Een exem- plaar van de dvd Het Bombardement gaat naar O. Davids uit Veenendaal, E. Nieuwland uit Barkam (Australië), H.A. Roelofsen uit Middenmeer, W. Edink uit Leiderdorp en J. Lagerweij uit Nijmegen. De oplossing van prijsvraag 3b luidt Dresden. Een exemplaar van de dvd van de driedelige tv-serie Unsere Müt- ter, unsere Väter gaat naar J. Spijkers uit Tilburg, A. Raats uit Scheveningen en A.H. Wesselink uit Den Helder.


30 JUNI 2013


1. overbelast - 8. niet meer bewust zijn van - 15. gereedschap - 16. atoom - 18. studeren - 19. internetadres van Bolivia - 21. huisdier - 22. werkelijk - 24. grappen- maker - 25. sine anno - 26. kledingstuk - 28. hulpmiddel voor paarden - 30. lied van de Israëlieten - 32. rivier in Duitsland - 33. deel van een schip - 34. ton - 36. pas - 37. opstandje - 38. dwalen - 40. comfort - 42. een en ander - 43. meer in Amerika - 45. schaakstuk - 47. mogelijkheid - 49. nakome- ling - 50. lichaamsdeel - 51. wreed keizer - 53. toeslaande val - 54. voormalig Russisch staatsman - 56. plaats in Oostenrijk - 59. hoeveelheid - 61. meubelstuk - 63. plaag - 65. Engels bier - 67. vlijt - 69. drinkgerei - 71. orgaan van een vis - 72. vervelend - 73. Noordnederlander - 75. oefenen - 78. ondergrondse - 79. boksterm - 80. onge- letterd - 82. niemand uitgezonderd - 83. deksel - 84. kunstmatige inseminatie - 85. kweken - 87. honingdrank - 88. ten onrechte menen - 90. beschermvrouwe - 91. terugtocht.


Verticaal:


1. stakker - 2. procureur-generaal - 3. gewis - 4. overblijfsel van een verongelukt schip - 5. aetatis - 6. tandeloos zoogdier - 7. ijverig - 9. meetstok - 10. snelle loop - 11. mop - 12. voor alle anderen - 13. tarif normal - 14. dag gewijd aan de heilige wiens naam men draagt - 16. dun - 17. visgerei - 20. regel - 22. gereedschap - 23. inwendig orgaan - 25. wintervoertuig - 27. gekheid - 28. eeuwig vuur - 29. mannelijk schaap - 31. oorlogsgod - 33. keeper - 35. ophijsen - 38. leefregel - 39. edel - 40. geelachtig - 41. jongensnaam - 44. commerciële omroep - 46. pennetje - 48. Nederlands Olympisch Comité - 52. iemand die niet gemakkelijk het hoofd buigt - 53. grondsoort - 54. melaatsheid - 55. naast - 57. hevige afkeer - 58. harddrug - 60. omroep- vereniging - 62. dandy - 64. sinus - 66. vaar- tuig - 68. scheepsuitruster - 70. uitgesneden stuk vis - 72. omlaag - 74. alleenzang - 76. bergweide - 77. ontkenning - 78. bepaalde mode - 81. de mensen - 83. dun stuk hout - 85. totus tuus - 86. neon - 88. persoonlijk voornaamwoord - 89. achter.


1


19 20 26 32 37


2 3 4 5 6 15


21 27 33 38


43 44 49


52


59 60 67 73 79


85 90 59 57 42 12 88 28 16 64 75 83 53 61 68 74 80 81 86 69 75 82 87 91 12 50 45 27 4 43 68 88 76 62 70 77 83 89 45 50 54 63 71 78 84 55 64 72 39 46 51 56 57 65 66 58 40 47 28 34 22


7 16 17


8 9 10 11 12 13 18


23 29 35 41 48 24 30 36 42 31 25


14


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64