This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Gerrie Koops, Jos Morren, Sjaak Severs en Leo van der West


Voorzitter, bedankt


Bij het verschijnen van deze editie van Checkpoint is Leen Noordzij, zoals hij zelf al in de voorgaande editie heeft aange- geven, inmiddels onze voormalige voorzitter. Op donderdag 6 juni jl. heeft hij namelijk tijdens de Algemene Bestuurs- vergadering van de Stichting Veteranen Platform afscheid genomen van alle vertegenwoordigers van aangesloten organisaties.


Sinds 2010 was hij voorzitter van het Veteranen Plat- form, dat optreedt als collectieve belangenbehartiger van meer dan 70.000 georganiseerde veteranen. Na zijn aantreden heeft hij een belangrijke impuls gegeven aan het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan, waarbij wordt geanticipeerd op de snel veranderende samenstelling van de veteranenpopulatie in de toekomst. De snelle totstandkoming van dit beleidsplan is in belang- rijke mate te danken geweest aan zijn grote kennis van zaken, ervaring, heldere visie en vooral persoonlijke inzet. Daarnaast heeft door zijn vakkundigheid en bestuurlijke inzet dit com- plexe plan een breed draagvlak gekregen binnen de aangeslo- ten organisaties en is het nog steeds richtinggevend voor alle actuele ontwikkelingen. Vervolgens heeft hij in het verlengde daarvan de implementatie van het geaccordeerde beleid voort-


varend ter hand genomen, met als prioriteit het ontwikkelen van een gestructureerd en landelijk dekkend systeem van nul- delijnsondersteuning voor veteranen, inclusief hun thuisfront. Mede wegens zijn bestuurlijke verdiensten en inzet voor veteranen, ontving hij tijdens de Nederlandse Veteranendag in 2012 op het Binnenhof in Den Haag een koninklijke onderscheiding. Door het bestuur van het Veteranen Plat- form werd deze onderscheiding mede beschouwd als erkenning en waardering voor de belangrijke rol die het Veteranen Platform speelt in de collectieve belangen- behartiging van de Nederlandse veteranen. Gelukkig blijft Leen Noordzij actief in de veteranenwe- reld, onder meer als voorzitter van de Vereniging van Oud-militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers (VOMI) en gaan wij door op de ingeslagen weg.


Leen, namens alle veteranen: bedankt!


Sjaak Severs, vice-voorzitter Veteranen Platform Ametisthof 20, 2592 HN Den Haag tel: 070-3155138


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Rustpunt op veteranendag


Het is alweer bijna zover: veteranendag, op zaterdag 29 juni 2013. Een uitbundige dag met ook veel emotie door het samen- zijn met andere veteranen en het contact met de samenleving. In Den Haag op het Malieveld kun je, als je daar behoefte aan hebt, even uitpuffen in de veilige beschutting van het Rustpunt.


Emoties horen erbij. Je ervaringen uit het verleden kunnen indringend zijn geweest en op veteranendag denk je daar vast wat sterker aan terug. Je bent daarin dan beslist niet de enige en het delen van die ervarin- gen kan je rijker maken. Daarnaast is er het contact met de samenleving. Misschien loop je wel mee in het grote defilé in Den Haag of is er een andere publieke activiteit waaraan je meedoet. Dat biedt ook emoties, zoals dankbaarheid en trots natuurlijk. Dat mag, want daar heb je recht op, al kunnen al die verschillende emoties soms verwarrend zijn. Ben je in Den Haag en wil je zomaar even veilig uitpuffen, kom dan naar het Rustpunt vlakbij de hoofdingang.


50 JUNI 2013


Al vele jaren organiseert het Landelijk Zorgsysteem voor Vete- ranen (LZV) het Rustpunt op het Malieveld. Je herkent het Rustpunt aan de karakteristieke bivaktenten. Neem het begrip zorg vooral ruim, we zijn er gewoon voor je, ook als het goed gaat. ’s Morgens kun je twee diensten bijwonen, een kapel te velde en een bezinningsmoment. Het wordt vast mooi en warm weer en dan kun je bij ons even de beschutting van de herkenbare camouflage- netten opzoeken. Neem vooral je gezinsleden en je vrienden mee, iedereen is welkom. Wanneer het je echt te veel wordt of je hebt dringend advies en informatie nodig, dan zijn we er natuurlijk ook voor je. Vanzelfsprekend! Graag tot ziens in het Rustpunt op het Malieveld op veteranen- dag. (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl. Informatie en directe hulp kun je 24 uur per dag aanvragen via het CAP: zorg@veteraneninstituut.nl of 0343-474148.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64