This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag Oproep: veteraan


helpt veteraan In Checkpoint van mei 2013 is in het artikel ‘Veteraan, hoe kan ik je helpen?’ uitgebreid ingegaan op de nuldelijnsondersteuning. De nulde- lijnsondersteuning draait, net als de activiteiten op het gebied van erken- ning en waardering van de verenigin- gen, allemaal op vrijwilligers. Om een landelijke dekking met nuldelijns- ondersteuners te kunnen garanderen, hebben de verenigingen, maar ook de ontmoetingscentra, vrijwilligers nodig. Als u tijd en energie over heeft voor uw veteranenkameraden, wordt u hierbij opgeroepen u bij uw veteranenvereniging of het veteranen- ontmoetingscentrum in uw regio aan te melden. En mocht u zich buiten verenigingsverband willen inzetten, dan kunt u zich melden bij het Veteraneninstituut via e-mail: info@veteraneninstituut.nl. Nulde- lijnshelpers krijgen een opleiding aangeboden die wordt gegeven op vijf locaties in het land. Deze duurt twee dagen en er is een terugkomdag. De opleidings-, reis- en verblijfskosten worden vergoed. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt een certificaat verstrekt. De nuldelijnshel- per kan dan aan de slag, gesteund door een eenvoudige vrijwilligersovereen- komst met aanvullende verzekering, waardoor de onkosten van inzet wor- den vergoed. Mocht dit alles u aan- spreken, meldt u dan aan. Uw vetera- nenkameraden hebben u nodig! (CC)


Veteranen herdenken op de Dam


Tijdens de Nationale Herdenking ver- vulden zestig veteranen ook dit jaar een bijzondere rol. Zij stonden in het erecou- loir op de Dam in Amsterdam. Het deel vlakbij het monument, de erehaag, was samengesteld uit 24 veteranen die zijn ingezet vanaf de missie in Libanon. De veteranen hadden ieder een eigen motivatie om zich aan te melden. Ray- mond Duijm: “Ik heb familie verloren in de Tweede Wereldoorlog. Dit kan ik nog doen voor mijn oma’s en de rest van de familie.” Geert Komduur: “Tijdens mijn uitzending naar Afghanistan zijn drie Nederlandse en zeven buitenlandse col- lega’s omgekomen. Hen wil ik specifiek herdenken.”


5,2 miljoen Nederlanders volgden op 4 mei de kranslegging door koning Willem-Alexander en koningin Maxima op televisie. De toespraak van voormalig commandant der strijdkrachten, Peter van Uhm, maakte diepe indruk. Niet eerder applaudisseerden aanwezigen op de Dam na een toespraak. De veteranen keken met voldoening terug op deze dag. Een greep uit de reacties: “Het was een unieke ervaring”, “Een onvergetelijke dag” en “Het was een geweldige ervaring en eer.” Elk jaar krijgen nieuwe veteranen de kans om plaats te nemen in de erehaag. In januari verschijnt hiervoor een oproep in Check- point. (GK)


Veteranen staan in het erecouloir tijdens de herdenking op 4 mei op de Dam. Foto: Leo van der West


Minister van Defensie brengt werkbezoek aan Veteraneninstituut


Vlnr voorzitter Vi Gerrit Valk, minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, toen- malig voorzitter van het Veteranen Plat- form generaal-majoor b.d. Leen Noordzij en de directeur van het Vi KTZA b.d. Frank Marcus. Foto: Charlene Cloo


52 JUNI 2013


Op maandag 13 mei bracht minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert een werkbezoek aan het Veteraneninstituut (Vi) in Doorn. Daar hebben de directeur van het Vi, KTZA b.d. Frank Marcus, en de toenmalige voorzitter van het Veteranen Plat- form, generaal-majoor b.d. Leen Noordzij, de minister nader geïnformeerd over de werkzaamheden en plannen van de beide organisaties. Ook heeft de minister zich in brede zin laten informeren over wat er leeft onder Nederlandse veteranen en over ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van haar veteranenbeleid. (CC)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64